Spotkanie ekspertów unijnych w Domu Polski Wschodniej

Dnia 22 maja 2012 r. w siedzibie Domu Polski Wschodniej odbyło się spotkanie ekspertów unijnych w zakresie dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści (w ramach prac prowadzonych we wdrażaniu Konwencji o różnorodności biologicznej i jej Protokołu z Nagoi). Gospodarzem wydarzenia byli przedstawiciele duńskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięli udział nie tylko polscy eksperci z SGGW, ale również eksperci z ministerstw środowiska oraz instytucji naukowych, Komisji Europejskiej i innych krajów członkowskich UE.