Konwent Marszałków RP w Świętokrzyskiem

Konwent Marszałków RP w Świętokrzyskim na najwyższym szczeblu. Rozmawiano m.in. o perspektywie unijnej 2014-2020. Konwent przyjął także stanowisko w sprawie obchodów X lecia wejścia Polski do UE, które z udziałem DPW odbęda się w Brukseli, w dniu 17 maja br.

W dniach 5-7.02.2014 w Kielcach odbyło się posiedzenie Konwentu Marszałków RP z udziałem znamienitych gości: m.in. Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej; Komisarza UE ds. budżetu Janusza Lewandowskiego oraz Ambasadora RP przy UE Marka Prawdy. Dyskutowano m.in. o przygotowaniach regionów do negocjacji regionalnych programów operacyjnych i wykorzystaniu środków w mijającej perspektywie. Nie zabrakło także wsparcia władz regionalnych w sprawie działań biur regionalnych w Brukseli, związanych z obchodami X lecia wstąpienia Polski do UE. Województwa Polski Wschodniej reprezentowali: Marszałek Warmii i Mazur Jacek Protas; Marszałek Podlasia Jarosław Dworzański; Marszałek Podkarpacia Władysław Ortyl, Wicemarszałek Lubelszczyzny Sławomir Sosnowski oraz Marszałek Świętokrzyskiego, Gospodarz Konwentu Adam Jarubas.

Podczas spotkania przyjęto m.in. stanowisko Konwentu w sprawie wsparcia działań przedstawicielstw regionalnych w Brukseli w obchodach X lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W obchodach, które odbędą się 17 maja br. przy siedzibie Parlamentu Europejskiego, województwa  zgromadzone m.in. w Domu Polski Wschodniej będa organizować swe stanowiska promocyjne, na które już teraz gorąco zapraszamy. Nie zabraknie bowiem wspaniałych, specjalnie na tę okazję przygotowanych atrakcji.

Rad i wskazówek dotyczących tworzenia Regionalnych Programów Operacyjnych i wykorzystywania środków unijnych udzielała uczestnikom Konwentu Marszałków Województw RP Elżbieta Bieńkowska, Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju. O wizerunku Polski i polityki spójności z perspektywy Brukseli mówił Marek Prawda, Ambasador RP przy UE, a o szansach dla polskiego szkolnictwa w nowej perspektywie finansowej  Lena Kolarska – Bobińska, Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast Janusz Lewandowski, Komisarz UE ds. budżetu przybliżył cele
i sposoby wydatkowania środków unijnych.

– Programy w ramach nowej perspektywy finansowej otwierają nas na przyszłość. Jest to ostatni tak duży budżet dla Polski, ponieważ będziemy na takim poziomie PKB, że nie będzie możliwe otrzymywanie już takich pieniędzy. Wymagania, które stawia Komisja Europejska dotyczą bardzo wielu obszarów i trzeba uważnie brać je pod uwagę przy wykorzystywaniu środków. Jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, to do 2020 roku chcemy mieć sieć dróg ekspresowych łączących miasta wojewódzkie i Warszawę – mówiła minister Elżbieta Bieńkowska. Minister mówiła również o uwagach Komisji Europejskiej dotyczących programowania na lata 2014-2020.
kwiatów.

O wizerunku Polski i polityki spójności z perspektywy Brukseli mówił Marek Prawda, Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP przy UE. – Niedawno obchodziliśmy 25. rocznicę obrad Okrągłego Stołu. Z perspektywy Brukseli, Polska jest symbolem kraju, który udowodnił umiejętność pokonywania własnych słabości i to jest największą siłą polskiego przykładu. W Unii Europejskiej wielu ma interes w tym, aby Polsce się udało. Jeżeli wydajemy dobrze pieniądze europejskie, to widać wtedy sens integracji europejskiej – podkreślał Marek Prawda.

Szanse dla polskiego szkolnictwa w nowej perspektywie finansowej dostrzegała obecna podczas obrad Konwentu Lena Kolarska – Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Chcę powiedzieć o problemach nauki w kontekście rozwoju – stoi przed nami ogromna szansa. Nigdy bowiem nauka nie została motorem napędowym gospodarki. Obecnie ma być bardzo powiązana z innowacyjnością. To szansa na zmianę naszych uczelni, które będzie dotykał teraz kryzys demograficzny. Tym bardziej musimy wykorzystać nową perspektywę finansową. Nasza nauka ma szanse na włączenie się do centralnego nurtu europejskiego. Już teraz uczestniczymy w wielu projektach, ale to mało. Jest to szansa, ale również ogromne wyzwanie, któremu musimy sprostać. Będzie to wymagało od władz regionów myślenia, jak dwa światy – nauki i biznesu zbliżać do siebie – mówiła prof. Kolarska – Bobińska.

Wystarczy przemierzyć drogę z Warszawy do Kielc oraz odbyć podróż po Świętokrzyskiem żeby przekonać się, że w tym regionie nie zmarnowano ostatnich siedmiu lat. To świadczy, że Świętokrzyskie nie rozminęło się ze swoją szansą i stanowi dobry zadatek na kolejny okres programowania. Chcę dziś wyraźnie powiedzieć, że musimy pokazać w skali kraju, że wykorzystaliśmy w pełni zasoby finansowe na lata 2007-2013. Polska musi udowodnić, że wykorzystamy daną nam szansę, co przełoży się na nowe miejsca pracy, wzrost gospodarczy i odporność antykryzysową. Łatwiej nam będzie wtedy prowadzić negocjacje budżetowe, przekonywać, że warto inwestować w te państwa, które ciągle są na dorobku – mówił podczas konferencji Janusz Lewandowski, Komisarz ds. programowania finansowego i budżetu Komisji Europejskiej.

Unijny komisarz zwrócił również uwagę na większą rolę samorządów w nowym okresie programowania. Jak podkreślał, Polska podczas negocjacji musi ustalić własne cele do roku 2020.  – Z góry można powiedzieć, że w ciągu najbliższych siedmiu lat samorządy znajdą się w polu widzenia Komisji Europejskiej bardziej niż dotychczas, bowiem będą gospodarowały większą sumą pieniędzy. Około 40% środków będą to operacyjne programy wojewódzkie, co oznaczać będzie pewną decentralizację wydawania pieniędzy – powiedział Janusz Lewandowski. Dodał, iż w kolejnym okresie programowania infrastruktura powinna zyskać już standard europejski.

W latach 2014-2020 Polska otrzyma ponad 105 mld euro funduszy unijnych. Zdaniem komisarza ds. budżetu największym wzywaniem, jakie stoi przed Polską jest sposób zainwestowania środków unijnych w innowacyjność. –  Musimy poradzić sobie z głównym wyzwaniem, jakim jest inwestowanie w szare komórki, tak aby Polska roku 2020 nie była krajem, który wykorzystuje atut taniej siły roboczej jako czynnik lokalizacji inwestycji, tylko była krajem, który sprzedaje patenty, rodzi innowacyjność. To jest najtrudniejsze wyzwanie. Mam nadzieję, że Polska sobie z nim poradzi – mówił Janusz Lewandowski.

Myślę, że Świętokrzyskie dobrze odczytało znaki czasu i w swoich wydatkach w poprzedniej perspektywie finansowej realizowały to, o co chodzi w Brukseli, żeby wydawać już nie tylko pieniądze na drogi tylko, żeby inwestować te pieniądze w naukę i innowacyjność. Wielkim atutem Polski jest pokonywanie swoich słabości i za to jesteśmy w Brukseli cenieni. To jest też mocnym dowodem na to, że integracja europejska ma sens – mówił Marek Prawda, Ambasador RP przy UE.

Marszałek Adam Jarubas odnosząc się do słów Janusza Lewandowskiego komisarza ds. Budżetu UE potwierdził, że samorządy mają świadomość, jaka odpowiedzialna i ważna rola na nich spoczywa. – Ogromną rolę mają odgrywać projektowane systemy wykorzystania funduszy na kolejne lata. Wczoraj mieliśmy okazję dyskutować o inteligentnych specjalizacjach regionów. Mamy świadomość, że czas wyrównywania nierówności w zakresie infrastruktury  się kończy. Paradygmat rozwojowy ulega zmianie. Dziś musimy inwestować w szare komórki, o których wspomniał Pan komisarz i chcę zadeklarować, że wszystkie samorządy regionalne opracowując swe strategie chcą tę odpowiedzialność podjąć. Mam nadzieję, że dobrze się z tego zadania wywiążemy – zapewniał marszałek Jarubas.