Wizyta studyjna nt. polityki UE w zakresie energetyki i odnawialnych źródeł energii na lata 2014-2020

W dniu 3 grudnia 2014 r. w siedzibie Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyła się zorganizowana przez Regionalne Przedstawicielstwo Województwa Lubelskiego w Brukseli wizyta studyjna poświęcona tematyce nowej polityki Unii Europejskiej w zakresie energetyki i odnawialnych źródeł energii na lata 2014-2020. Gośćmi wizyty byli m.in. przedstawiciele samorządów z Polski Wschodniej, przedstawiciele polskich biur regionalnych w Brukseli oraz przedstawiciele uczelni.

Jako prelegentów udało się zaprosić ekspertów reprezentujących kluczowe europejskie instytucje zajmujące się energetyką. Pan Krzysztof Kasprzyk ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE przedstawił zmiany jakie się pojawiły w nowym okresie finansowania w stosunku do okresu 2007-2013 oraz z jakich źródeł finansowania będą mogły skorzystać podmioty zainteresowane inwestycjami związanymi z energetyką i odnawialnymi źródłami energii.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej reprezentująca Dyrekcję Generalną ds. Energii zaprezentowała nową politykę KE w zakresie energetyki oraz plany jak ma się kształtować udział gospodarki niskoemisyjnej w Europie do 2020 i 2030 r.

Kolejnym z prelegentów była Pani dr Anna Gawlikowska reprezentująca ETH Zurich (Institute of Energy Technology Laboratory for Energy Conversion). Podczas wystąpienia zaprezentowała projekt SYSTEM realizowany wspólnie przez partnerów z Czech, Słowacji i Polski, w tym przez województwo lubelskie. Projekt zakłada holistyczne podejście do zarządzania i planowania inwestycji energetycznych uwzględniając w tym również aspekty akceptacji społecznej.

Następnie Pan Andrew Ford zaprezentował inicjatywę FREE – Forum Rozwoju Efektywnej Energii (Future of Rural Energy in Europe) angażującą szereg organizacji, firm oraz państw członkowskich UE w tym Polskę. Forum Rozwoju Efektywnej Energii zajmuje się wspieraniem inicjatyw, badań i działalności edukacyjnej upowszechniającej energetykę niskoemisyjną.

Na zakończenie Pani Ewa Abramiuk przedstawiła założenia Pakietu Klimatycznego 2030 oraz szczegóły dotyczące Unii Energetycznej i jej znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego nie tylko na poziomie europejskim, ale przede wszystkim dla poszczególnych miast i regionów Unii Europejskiej.