Województwa Podkarpackie i Świętokrzyskie przedstawiły swoją ofertę inwestycyjną podczas konferencji „Regionalne aspekty polskiej strategii Go China”

W dniu 6 marca 2013 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja pt. „Regionalne aspekty polskiej strategii Go China”. Gospodarzami tego wydarzenia byli polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego: Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz, członkowie Delegacji PE ds. Relacji z ChRL: Wojciech Olejniczak, Elżbieta Łukacijewska, Danuta Jazłowiecka oraz Czesław Siekierski, we współpracy z województwami: łódzkim, mazowieckim, podkarpackim oraz świętokrzyskim. Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego Polski i jej regionów oraz pogłębienie bezpośrednich relacji gospodarczych z partnerami chińskimi.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali wysokiej rangi przedstawiciele placówek dyplomatycznych, instytucji europejskich i władz regionalnych, a także przedsiębiorcy z Chin i z Polski. Honorowymi gośćmi wydarzenia byli: J.E. Artur Harazim – Ambasador Polski w Królestwie Belgii, Zhang Lirong – Chargé d’Affaires w Misji ChRL przy UE i Profesor Jerzy Buzek – były Przewodniczący PE.

Otwierając konferencję, poseł Wojciech Olejniczak nawiązał do oszałamiającego wręcz tempa rozwoju współczesnych Chin. Zauważył też, że aby w pełni zrealizować szansę rozwoju wzajemnie korzystnych relacji gospodarczych pomiędzy Polską i Europą a Chinami, niezbędne jest stworzenie właściwego podłoża politycznego, w tym także dla współpracy pomiędzy regionami. Jako obszary współpracy, w których można zrobić zdecydowanie więcej niż dotychczas, poseł wymienił eksport żywności oraz wymianę młodzieży.

W swoim przemówieniu otwierającym konferencję, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Premier RP Jerzy Buzek opowiadał o słabnięciu wzajemnych stereotypów nt. Polski i Chin. Z jednej strony przedstawił Polskę jako kraj udanej transformacji ustrojowej, który choć od Chin znacząco mniejszy, to z sukcesem pełni rolę ich strategicznego partnera. Z drugiej strony Chiny są w Polsce coraz częściej postrzegane jako kluczowy aktor na scenie międzynarodowej, a ich obecność gospodarcza w Europie jako bardzo pożądana. Były Przewodniczący rozwinął wizję współpracy Polski i Europy z Chinami w obszarze zaspokajania potrzeb reindustrializacji, nowych źródeł energii, ochrony środowiska czy wymiany akademickiej. Zauważył też, że cechy przypisywane ludziom urodzonym w niedawno rozpoczętym Roku Węża, a więc cierpliwość, odwaga i determinacja, powinny kształtować rozwijające się stosunki polsko-chińskie.

Te zaś Ambasador RP w Belgii Artur Harazim określił mianem znajdujących się na bezprecedensowym etapie swojego rozwoju. Zawiązane w 2011 r. partnerstwo strategiczne doprowadziło do instytucjonalizacji dialogu pomiędzy oboma państwami, w postaci regularnych konsultacji na szczeblu premierów (co dwa lata) oraz corocznych komitetów ministerialnych. To zaś położyło fundamenty pod rozwój

stosunków, skupiających się na czterech obszarach: biznesie, współpracy naukowo-akademickiej, samorządowej oraz dialogu społecznym. Ambasador pragnął przedstawić Polskę jako kraj ludzi młodych, zdolnych i ambitnych oraz zapewnił, że program promocji polskiego biznesu w Chinach cieszy się aktywnym poparciem całej polskiej administracji.

Swoje uznanie dla idei konferencji wyraził Chargé d’Affaires Misji Chińskiej przy UE Zhang Lirong, stwierdzając że już samo hasło „Go China” jest wyrazem niezwykłej wagi jaką UE i Polska przykładają do Chin oraz pewności w trwałość rozwoju gospodarczego Państwa Środka. Chiński dyplomata, powołując się na stale przyspieszający wzrost wymiany gospodarczej między Europą a Chinami, nakreślił barwną metaforę stosunków UE-Chiny, wedle której Unia jest wielką flotą złożoną z 27 okrętów, które pod wpływem wiatru w żagle dmącego siłą strategicznego partnerstwa mają szanse dopłynąć na wody, których nigdy nie osiągnęłyby niezależnie od siebie. Przedstawiciel Misji wspomniał też o tradycji relacji między Polską a Chińską Republiką Ludową sięgającą wielu dekad i owocującą obecnie niesamowitym entuzjazmem pośród Chińczyków wobec rozwoju relacji z Polską. Według niego, zarówno hasło „Go China” jak i „Go Poland” to właściwe wskazania strategiczne w odpowiedzi na kryzys gospodarczy.

Prezentacja samej strategii „Go China” przypadła w udziale Andrzejowi Szewczykowi, Dyrektorowi Centrum Współpracy Polsko-Chińskiej w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych wraz z Pełnomocniczką Zarządu PAIiIZ ds. Azji Yu Yang. Według PAIiIZ Polska i Chiny prowadzą właśnie proces odkrywania siebie na nowo, w efekcie czego Chiny przestają być postrzegane jako „fabryka świata”, a stają się coraz bardziej kojarzone ze światowym centrum R&D. Polska z kolei uchodzi w Chinach za „zwycięzcę” światowego kryzysu ekonomicznego, mającego niezwykle wiele do zaoferowania, co odzwierciedla liczba 90 chińskich delegacji gospodarczych, które odwiedziły PAIiIZ w samym tylko 2012 r. Wzrasta liczba sektorów, w jakie inwestują w Polsce chińskie przedsiębiorstwa, a obecność placówek Bank of China oraz Industrial and Commercial Bank of China w Warszawie oraz otwarcie specjalnej linii kredytowej czy organizacja licznych konferencji B2B mają szansę dodatkowo rozpędzić dwustronną współpracę biznesową. Kluczowe znaczenie ma w tym procesie budowa właściwego wzajemnego obrazu obu krajów. Strona polska intensywnie pracuje nad budową więzi pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski i Chin poprzez koordynację działań wszystkich właściwych instytucji publicznych, ułatwianie działalności polskich przedsiębiorstw poprzez informowanie i doradztwo, jak również pracę nad kompatybilnym projektem „Go Poland”, adresowanym do przedsiębiorców chińskich.

Dalsza część konferencji poświęcona była prezentacji jednej z obecnych już w Polsce inwestycji chińskich. Jako pierwszy głos zabrał Pan Hou Yubo, Wiceprezes LiuGong Machinery Poland, która zakupiła od Huty Stalowa Wola zakład produkujący maszyny budowlane i jego handlowe ramię – spółkę Dressta. Firma LiuGong to światowy producent wysokiej klasy maszyn budowlanych, który w Polsce produkuje głównie spycharki i ładowarki. W dalszej perspektywie, jak podkreślił pan Hou, przedsiębiorstwo ma zamiar wybudować europejskie centrum badań i rozwoju oraz zaangażować się w wydobycie gazu łupkowego w Polsce – m.in. poprzez zapewnienie maszyn wydobywczych oraz transportowych. Kończąc swoją prezentację, Wiceprezes zwrócił uwagę na to jak wspaniałymi i przyjaznymi ludźmi są Polacy, pochwalił nasz system edukacji, dzięki któremu mamy profesjonalnych i wysoko wykształconych pracowników, stabilne PKB oraz mocną walutę.

Negocjacje między LiuGong a Hutą Stalowa Wola oraz trudny proces prywatyzacji szczegółowo przedstawili Prezes HSW Krzysztof Trofiniak oraz Bartosz Kopyto – pełnomocnik zarządu. Mówili m.in. o tym, że Huta Stalowa Wola przez 75 lat swojego istnienia była producentem sprzętu dla polskiej armii i maszyn budowlanych – m.in. spycharek gąsienicowych, które jako jedyne były w stanie pracować w warunkach, jakie panują na Syberii. Aby zapewnić firmie środki na dalsze funkcjonowanie i rozwój postanowiono ogłosić przetarg na prywatyzację biznesu HSW. W 2010 r. rozpoczęto rozmowy z firmą LiuGong, której silnymi stronami były dynamiczny rozwój, obecność na rynku europejskim, szeroka oferta biznesowa. Negocjacje okazały się być bardzo długie, trudne i wyczerpujące. Wielokrotnie zawieszano je m.in. ze względu na różnice kulturowe, stereotypy bądź różniące się podejście w obszarze pakietów socjalnych i ochrony zatrudnienia.  Wreszcie w styczniu 2012 r. ostatecznie podpisano umowę sprzedaży zakładu produkującego maszyny budowlane. Teraz Huta Stalowa Wola specjalizuje się wyłącznie w produkcji sprzętu wojskowego – który sprzedaje się bardzo dobrze mimo wszechobecnego kryzysu.

Województwo Łódzkie

Otwierając prezentację Województwa ŁódzkiegoMarszałek Witold Stępień podkreślił, iż region łódzki, charakteryzujący się ponadprzeciętną atrakcyjnością inwestycyjną, położony w centrum Polski, a zarazem centrum Europy, na skrzyżowaniu głównych szlaków drogowo-kolejowych, ma wszelkie predyspozycje aby rozwijać kontakty z partnerami chińskimi, wzbogacając ogólnopolską strategię dwustronnej współpracy. Rozbudowywana infrastruktura komunikacyjna i biznesowa – w tym port lotniczy, sieć dróg i szlaków kolejowych z jednym z największych w Europie Środkowej terminali przeładunkowych oraz centra logistyczne – oferują nowe możliwości inwestowania i zwiększania konkurencyjności firm funkcjonujących na terenie województwa. Prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Przemysław Andrzejak zwrócił uwagę na rozwój sektora ICT oraz zaangażowanie instytucji z regionu np. Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego w projekty wykorzystujące technologie z kluczowych obszarów, zidentyfikowanych jako technologie przyszłości. Stanisław Witaszczyk, Wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zaprezentował doświadczenia ŁSSE w zakresie przyciągania i obsługi inwestycji chińskich oraz w obszarze współpracy naukowej z podmiotami z ChRL. Ważny element panelu stanowiła prezentacja przedstawiciela firmy Hatrans – operatora pierwszego polskiego pociągu towarowego na linii Łódź-Chengdu, z której usług korzystają  między innymi  Dell, Gillette, P&G czy Hutchinson. Dzięki ofercie Hatransu czas tranzytu towarów z Europy do Chin skrócił się o 50% (14 dni) w porównaniu do drogi morskiej. Jest też o 20% tańszy od transportu lotniczego, przyczyniając się równocześnie do ograniczenia o 95% emisji CO2.

Województwo Mazowieckie

Mazowsze zaprezentowało projekt rozwoju lotniska w Modlinie o tereny przyległej planowanej specjalnej strefy ekonomicznej oraz historycznej Twierdzy Modlin. Projekt poszukuje obecnie strategicznego inwestora. Lotnisko Modlin, ze względu na swoje atrakcyjne położenie i rosnącą siatkę połączeń ma szanse stać się uzupełnieniem portu Warszawa-Okęcie i w przyszłości stanowić hub dla przedsiębiorców pragnących rozwijać innowacyjną działalność gospodarczą w oparciu o przystępny transport lotniczy oraz intensywnie rozwijającą się infrastrukturę drogową i kolejową, wchodzącą w skał europejskich korytarzy transportowych. Zwolenia podatkowe i inne atrakcyjne warunki prowadzenia biznesu w połączeniu z rozbudową części pasażerskiej oraz cargo samego lotniska oraz połączenie go koleją magnetyczną z centrum Warszawy będą stanowić silny bodziec rozwoju gospodarczego dla całego Mazowsza.

Województwo Podkarpackie

Część panelu poświęcona województwu podkarpackiemu złożona była z 3 prezentacji. Pierwszą wygłosił Sławomir Miklicz – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Mówił on miedzy innymi o walorach tego ciekawie położonego, dynamicznie rozwijającego się regionu: nowoczesnym porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka, 16 uniwersytetach i największej liczbie studentów przypadającej na 1000 mieszkańców w Europie oraz jedynej w Polsce uczelni kształcącej pilotów. Odniósł się również do niedawno rozpoczętej współpracy województwa podkarpackiego z prowincją Guangxi oraz podkreślił, że w kilku rzeszowskich przedszkolach wprowadzono już naukę języka chińskiego. Swoją prezentację zakończył na przedstawieniu ośrodków przemysłowych obecnych w regionie: przemysłu lotniczego, elektromechanicznego, chemicznego, spożywczego i IT oraz pozostałych obszarów, w których warto jest inwestować:turystyka, sporty ekstremalne-paralotniarstwo, aktywne formy wypoczynku.

Kolejny prelegent – Andrzej Rybka, Dyrektor Stowarzyszenia Dolina Lotnicza podkreślił, iż województwo podkarpackie to jeden z sześciu regionów UE, który tak wysoko specjalizuje się w lotnictwie. Mówił m.in. o tym, że Dolina Lotnicza obejmuje 102 przedsiębiorstwa, ściśle współpracuje ze środowiskami akademickimi, kształci najlepszych specjalistów lotniczych oraz uczestniczy w największych inwestycjach związanych z lotnictwem. Pytany o propozycje eksportowe stowarzyszenia wymienił: małe, lekkie i ultralekkie samoloty, nawiązywanie współpracy z innymi regionami chińskimi w sektorze lotniczym, sprzedaż samolotów nie tylko prywatnym klientom, ale także rządom, instytucjom np. straży pożarnej.

Ostatnim z prelegentów był Rafał Darecki – przedstawiciel Krainy Podkarpacie – klastra stowarzyszającego firmy promujące naturę, turystykę i czyste środowisko. Jak podkreślił pan Darecki – klaster ten działa w obszarze sektorów „Jakości Życia” do których zalicza się między innymi: turystykę, turystykę medyczną, turystykę religijną, agroturystykę, hotelarstwo, sport, rekreację, odnowę biologiczną, lecznictwo, opiekę nad ludźmi starszymi oraz żywność ekologiczną.

Województwo Świętokrzyskie

Region Świętokrzyski wniósł do treści konferencji swój potencjał ekonomiczny i główne atuty województwa, takie jak znaczny wybór firm budowlanych, zasoby surowcowe, przemysł metalurgiczny, maszynowy, branżę Targowo-Kongresową oraz lecznictwo sanatoryjno-uzdrowiskowe. Województwo zaprezentowali: Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, oraz Kamila Kępczyńska-Kaleta z Targów Kielce.

Konferencja zakończyła się podsumowaniem wygłoszonym przez Panią Poseł Danutę Jazłowiecką, która zwróciła uwagę na to, jak ważnym krokiem było podpisanie w 2011 roku deklaracji o strategicznym partnerstwie. Europosłanka wspomniała o wielu aspektach łączących Polaków i Chińczyków, takich jak szacunek do pracy i rzetelność w jej wykonywaniu, a także zwróciła uwagę na to, że Polska, ze względu na swój wysoki potencjał inwestycyjny, może być dla Chin jednym z najważniejszych partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. Jako jeden z kluczowych elementów dla przyszłości relacji polsko-chińskich, Posłanka wskazała m.in. rozwój programów wymiany młodzieży między naszymi krajami, który pozwoli nam zbudować społeczny kapitał na najbliższe dekady. Kończąc swoją wypowiedź, Danuta Jazłowiecka nawiązała do chińskiego przysłowia „podróż na 1000 mil zaczyna się od pierwszego kroku”. Po konferencji jednoznacznie stwierdzić można, że kilka takich znaczących kroków zostało już poczynionych.