„Kawa z Ekspertem” na temat Innowacji Społecznych

Dnia 21 maja 2012 roku, w Domu Polski Wschodniej, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Kawa z Ekspertem. Naszymi ekspertami były panie zajmujące się na co dzień tą tematyką w Komisji Europejskiej: Henriette VAN-EIJL z Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu oraz Liesbet de LETTER z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej.

„W jaki sposób regionypoprzez wprowadzanie innowacji społecznych, mogąwpłynąć na tworzenie nowych miejsc pracy i na zwiększenie zainteresowania społecznego? „. Jak zawiadomiła Komisja Europejska : Termin „innowacje społeczne” jest stosunkowo nowy, ale same innowacje społeczne nie są zjawiskiem powszechnie znanym i występującym od dawna. Istnieje wiele przykładów innowacji społecznych w historii, od przedszkoli po hospicja, od ruchu spółdzielczego do mikrofinansów. Zajęcie się tematyką innowacji społecznych jest jednak nowym pomysłem.

Politycy lokalni powinni zwrócić szczególną uwagę na innowacje społeczne, gdyż potrzeby i zmiany społeczeństwa mają olbrzymi wpływ na kwestie ekonomiczne i rozwojowe regionu. Należy też pamiętać o tym, że wiele z problemów społeczeństwa można rozwiązać przy użyciu polityki spójności i funduszy strukturalnych, takich jak Europejski Fundusz Społeczny i środki z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Z pewnością dla sektora publicznego wprowadzanie wszelkich innowacji jest sprawą ciężką, szczególnie w latach wciąż malejących budżetów, jednak należy pamiętać, że innowacje społeczne są dużo tańsze od tych technicznych, a często mają olbrzymi wpływ na społeczności lokalne i ich codzienne życie.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z tego spotkania.