Spotkanie w DPW nt. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

W dniu 3 grudnia w siedzibie Domu Polski Wschodniej i Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli odbyło się spotkanie Członka Zarządu Kazimierza Kotowskiego z Zbigniewem Fąfarą, Menadżerem z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej oraz posłem Parlamentu Europejskiego, Czesławem Siekierskim.

Głównym tematem spotkania były kwestie związane z możliwościami wsparcia rozwoju sektora rolnego, rolno-spożywczego i przetwórczego w naszym regionie, w perspektywie unijnej 2014-2020. Dyskutowano nad stanem zaawansowania prac związanych z opracowaniem dla rolnictwa mechanizmów wsparcia dostępnych na poziomie regionalnym i centralnym. Rozmawiano także na temat potencjału i przewag konkurencyjnych w sektorze rolnictwa województwa świętokrzyskiego.

W spotkaniu uczestniczyli także m.in.: Maria Fidźińska – Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, Grzegorz Gałuszka, przewodniczący Komisji Strategii Sejmiku Województwa oraz Wojciech Legawiec, Prezes Zarządu Uzdrowiska Busko Zdrój, Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ.