Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej w kwestii nadzoru rynku

Konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów nadzoru rynku określonych w rozporządzeniu (EC) nr 765/2008 oraz w sprawie działań mających na celu wzmocnienie egzekwowania i przestrzegania przepisów na jednolitym rynku dla towarów.

Konsultacje dot. m.in. sektorów: maszyn, sprzętu radiowego, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zabawek i wielu innych. Termin: 31.10.2016

Komisja Europejska zachęca do wzięcia udziału w publicznych konsultacjach dotyczących oceny przepisów nadzoru rynku określonych w rozporządzeniu (EC) nr 765/2008 oraz w sprawie działań mających na celu wzmocnienie egzekwowania i przestrzegania przepisów na jednolitym rynku dla towarów.

Konsultacje dot. m.in. sektorów: maszyn, sprzętu radiowego, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zabawek i wielu innych.

Do dnia 31 października komisja będzie zbierać opinie od wszystkich zainteresowanych stron, a w szczególności od krajowych organów nadzoru rynku, a także przedstawicieli biznesu.

Na stronie KE dostępna jest ankieta, poprzez którą można oddać swój głos.

Konsultacje dotyczyć będą niezgodności produktów przemysłowych (nieżywnościowych) z Rynkiem Wewnętrznym towarów:

– jak rozwiązać istniejące problemy

– jaki będzie wpływ tych zmian

– sprawa zasady pomocniczości

– czy działania na szczeblu Europejskim przyniosą wyraźne korzyści na poziomie państw członkowskich pod względem skali
i efektywności.

Źródło: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8865