Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej (PKEO) przystąpił do Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE)

Dnia 27.05.2013 r. Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej (PKEO) przystąpił do Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE). Klaster będzie odgrywał rolę jednostki wspierającej Forum.

Dnia 27.05.2013 r. Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej z siedzibą w Rzeszowie przystąpił do Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE). Nawiązanie kooperacji pomiędzy jednostkami było możliwe dzięki bezpośredniemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Przedstawicielstwa Regionalnego Województwa Podkarpackiego w Brukseli. Dzięki współpracy obydwu podmiotów zagadnienia z zakresu energii odnawialnej będą mogły być w o wiele szybszy sposób opracowywane teoretycznie, a następnie wdrażane w życie. Dodatkowym atutem będzie z pewnością możliwość skorzystania z dotychczasowych doświadczeń wszystkich jednostek z całej Europy skupionych w Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE).
Warto zaznaczyć, że głównym celem Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej jest stworzenie płaszczyzny stałej współpracy przedstawicieli branży energetyki odnawialnej. Członkami klastra są producenci energii, dostawcy rozwiązań dla branży energetycznej, a także integratorzy rozwiązań z obszaru energii odnawialnych. Przedstawicielem instytucji otoczenia biznesu jest Podkarpacka Agencja Energetyczna.
Z kolei FREE propaguje wiedzę na temat nowoczesnych źródeł energii i działa na rzecz zwiększania dostępu do nich, w szczególności na obszarach wiejskich. W ocenie członków FREE modernizacja energetyczna jest warunkiem udziału obszarów wiejskich w konkurencyjnym rozwoju gospodarczym Polski. Jednocześnie wymaga ona odrębnego podejścia i innowacyjnych mechanizmów wsparcia.
Więcej informacji o Podkarpackim Klastrze Energii Odnawialnej pod adresem:
http://energia.rzeszow.pl/
Więcej informacji o Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) pod adresem:
http://www.forumfree.pl/o-forum-free/o-forum-free-2