Promocja świętokrzyskich produktów i usług tematem rozmów w Brukseli

31 stycznia 2014 r. w Biurze Regionalnym Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiciele władz oraz przedsiębiorcy regionalni prowadzili rozmowy na temat możliwości promocji produktów i usług na terenie Królestwa Belgii oraz Luksemburga. Zarząd Województwa reprezentował Członek Zarządu Kazimierz Kotowski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież SA., Uzdrowisk Busko Zdrój oraz Malinowy Zdrój, Pracowni Artystycznej Krzemienia Pasiastego w Sandomierzu oraz Kieleckiego Teatru Tańca.

Podczas spotkania z Radcą Ambasady RP, szefem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, Krzysztofem Turowskim oraz ekspertem Kazimierą Pomianowską, prowadzono rozmowy na temat wykorzystania efektywnych narzędzi promocji świętokrzyskich produktów i usług. Zaproszeni eksperci rekomendowali zastosowanie praktycznych mechanizmów badania rynku, a także zadeklarowali pełną współpracę, wsparcie eksperckie oraz instytucjonalne dla regionu.

W spotkaniu uczestniczyli: Inga Kamińska – Prezes Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A., Joanna Niedziela – Dyrektor Handlowy Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A., Tomasz Kaleta – Prezes Uzdrowiska Malinowy Zdrój, Wojciech Legawiec – Prezes Uzdrowiska Busko – Zdrój, Elżbieta Szlufik – Pańtak – Dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca, Grzegorz Pańtak – Kielecki Teatr Tańca, Ryszard Białacki – Koordynator Biura Regionalnego Woj. Świętokrzyskiego, Krzysztof Wójcik – Kierownik Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli