Wizyta studyjna w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2014

W dniach 23 – 26 czerwca w Brukseli odbywa się Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii 2014. Jest to największe europejskie forum, podczas którego odbywa się debata dotycząca przyszłości efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jest to doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o nowych inicjatywach dotyczących sektora energii, inwestycjach w technologie ekologiczne, rozpowszechniania najlepszych praktyk, inspirowania nowych pomysłów i budowania sojuszy, aby pomóc osiągnąć cele energetyczne i klimatyczne UE.

Z tej okazji Dom Polski Wschodniej w Brukseli zorganizował wizytę studyjną skierowaną do Urzędów Marszałkowskich Polski Wschodniej oraz innych partnerów w regionach odpowiedzialnych za wdrażanie polityki regionalnej, w tym szczególnie polityki energetycznej. Wizyta przygotowana została przez Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli.

Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję spotkać się z panem Maciejem Kołaczkiem ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, który omówił zagadnienia związane ze wsparciem sektora energetyki ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 oraz przybliżył zapisy nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Ponadto, dzięki wizycie w Brukseli, uczestnicy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Komisji Europejskiej, którzy reprezentują trzy kluczowe dla polityki energetycznej Dyrekcje Generalne. Pani Ruta Baltause z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Energii poruszyła temat zmiany struktury wytwarzania energii i zwiększenie lokalnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Pan Albert Precup z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu mówił na temat cen energii i konkurencyjność w kontekście przyszłej polityki klimatyczno-energetycznej UE. Pan Karsten Krause z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Działań w dziedzinie Klimatu przybliżył ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.

Część wizyty odbywająca się w siedzibie Domu Polski Wschodniej w Brukseli zakończyło spotkanie z panem Andrew Ford z Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), który dokonał prezentacji przewodnika on-line po funduszach do finansowania projektów dotyczących energii odnawialnej na obszarach wiejskich. Opracowane przez FREE narzędzie online pozwala w łatwy sposób znaleźć potencjalne źródła finansowania projektów dotyczących energii odnawialnej na obszarach wiejskich. To narzędzie pomaga zapoznać się z różnymi funduszami europejskimi, które są dostępne dla czystych i energooszczędnych technologii w okresie finansowania 2014 – 2020. Przewodnik stanowi także pomoc w zrozumieniu, które systemy finansowania są najbardziej odpowiednie dla danego projektu i gdzie można znaleźć więcej informacji na temat procesu składania aplikacji.

Podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2014 uczestnicy wizyty studyjnej mieli także okazję do uczestnictwa w szeregu konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań eksperckich, które w dniach 23 – 26 czerwca odbywały się w Brukseli. Ponadto mieli okazję odwiedzić spalarnię śmieci ISVAG Waste-to-Energy (WtE) w Wilrijk oraz zapoznać się z rozwojem obszarów miejskich w Brukseli poprzez zorganizowane zwiedzanie z przewodnikiem pasywnych budynków.

Więcej informacji na temat Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2014 można znaleźć na stronie: www.eusew.eu.