Kongres Grupy EPP (Europejska Partia Ludowa) za utrzymaniem Polityki Spójności po roku 2020 w jej obecnym wymiarze

Przewodniczący grupy EPP w Europejskim Komitecie Regionów oraz sprawozdawca w sprawie przyszłości polityki spójności po 2020 r. Michael Schneider przedstawił stanowisko kongresu EPP w sprawie.

Przewodniczący grupy EPP w Europejskim Komitecie Regionów oraz sprawozdawca w sprawie przyszłości polityki spójności po 2020 r. Michael Schneider przedstawił stanowisko kongresu w sprawie.

„Polityka spójności jest istotnym elementem traktatów UE i filarem procesu integracji europejskiej. Silna i skuteczna polityka spójności ma zasadnicze znaczenie dla silnej i skutecznej Unii Europejskiej. Zobowiązania przywódców EPE, naszej politycznej rodziny, aby utrzymać udział Polityki Spójności  w ogólnym budżecie UE jest ważnym znakiem solidarności i nadziei dla wielu europejskich regionów i miast „.

Władze kongresu zwróciły się również z apelem do instytucji UE o systematyczny kontakt z  władzami regionalnymi i lokalnymi,  które cieszą się dużym zaufaniem obywateli. Europejski Komitet Regionów został uznany w dokumencie za przedstawiciela europejskich regionów i miast, co przyczyni się wzmocnienia oddziaływania procesu w Brukseli.

Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj (ang.);

EPP – Europejska partia polityczna, w skład której wchodzą głównie partie proeuropejskie, chadeckie, ludowe, konserwatywno-liberalne i demokratyczne krajów Unii Europejskiej. Powstała 8 lipca 1976
z inicjatywy Europejskiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej wchodzącej w skład Międzynarodówki Chrześcijańsko-Demokratycznej.

W jej skład wchodzą 73 partie członkowskie z 39 krajów, kilkunastu szefów państw i rządów Unii Europejskiej, 13 członków Komisji Europejskiej (w tym Przewodniczący Komisji Europejskiej) oraz Przewodniczący Rady Europejskiej.

źródło: http://epp.cor.europa.eu/