Marco Polo – Spotkanie eksperckie z cyklu ‚Kawa z ekspertem’ w Domu Polski Wschodniej w Brukseli

29 maja Dom Polski Wschodniej w Brukseli zorganizował kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem” z p. Szymonem Ościsłowskim, specjalistą z Komisji Europejskiej, z wydziału DG MOVE. Podczas spotkania rozmawialiśmy na temat ostatniego w tej perspektywie finansowej naboru wniosków do Programu Marco Polo.

Założeniem programu jest przeniesienie transportu z dróg na tory, rzeki i morza, czyli próba zmniejszenia ilości tirów na drogach europejskich. Komisji zależy na poprawie efektywności transportu zarówno w wymiarze bezpieczeństwa na drogach jak i wymiarze środowiskowym. Dotacje przeznaczane są bezpośrednio dla firm transportowych, które podejmują się próby zmiany środka spedycji swoich produktów.

Obecnie w związku z kryzysem zbankrutowało wiele firm spedycyjnych, co miało negatywny wpływ na realizacje programu, jednak dzięki projektom z poprzednich naborów udało się przenieść z dróg na tory około 22 mln ton kilometrów. Specjalny kalkulator Marco Polo wykazał również, że pierwsza edycja programu dała oszczędność 444 mln EU.

Projekt z programu Marco Polo trwa od 3 do 5 lat, a przeciętne wsparcie to 120 mln EU. W tym czasie firma, która otrzymała dofinansowanie powinna rozwinąć nowy dla siebie środek spedycji na tyle, by dalszy transport koleją lub statkiem był już dla niej zyskowny. W czasie projektu udaje się przenieść średnio 60 mln ton kilometrów na rok, czyli średni próg jednego projektu to około 180 mln ton kilometrów. Wsparcie Komisji może pokryć tylko ryzyko kosztów poniesionych dodatkowo przez firmę w związku ze zmianą środka transportu, dlatego też otrzymują środki tylko projekty początkowo deficytowe, a wysokość wsparcia maleje w miarę uzyskiwania rentowności przez firmę. Wsparcie nie może przekroczyć 35% kosztów kwalifikowalnych, a projekty można dotować z Pomocy Publicznej.

Przykładowy projekt zrealizowany ze środków programu Marco Polo, to projekt POLZUG (http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/events/docs/gdansk09/nepolexpress.pdf ). Projekt ten wsparł tzw. transport intermodalny, czyli kombinowany. Jest to typ transportu polegający na przewozie ładunków środkami przewozowymi różnych gałęzi transportu. Do przewozu ładunku wykorzystuje się tu więcej niż jedną gałąź transportu, przy jednoczesnym wykorzystaniu tylko jednej jednostki ładunkowej np. kontenera na całej trasie przewozów.

Nasz ekspert, Pan Szymon Ościsłowski zauważył, że polskie firmy w niewielkim stopniu korzystają z programu. Zachęcił do prób skorzystania ze środków w szczególności MŚP oraz Uniwersytety (mogą one brać udział w Common Learning Actions). Podkreślono również brak transportu rzecznego, który wg Komisji jest ekologicznie najlepszym rozwiązaniem.

Obecny nabór trwa od marca br. do 23 sierpnia. Zapraszamy na stronę Komisji ze szczegółami o naborze: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/