Spotkania Świętokrzyskiego z Komisją Europejską oraz Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE nt. wdrażania RPO na lata 2014-2020

Zaproszenie biura regionalnego woj. św. w Brukseli do rozmów przyjęli: Magali Lenoel, Maja Łukaszewska – Krawiec z Dyrektoriatu Generalnego ds. Rozwoju Regionalnego oraz Krzysztof Kasprzyk, szef Wydziału Polityki Regionalnej Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

Celem spotkania było poruszenie bieżących zagadnień związanych z współpracą regionu z Komisji Europejską w zakresie sprawozdawczości i monitorowania Regionalnego Programu Operacyjnego. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach prowadzili rozmowy na temat zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i realizacji kluczowych dla Województwa Świętokrzyskiego zadań w ramach alokacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem dyskusji z Krzysztofem Kasprzykiem, reprezentującym SP RP przy UE, były kwestie wdrażania inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego w tej perspektywie finansowej. Poruszono wątki związane z oddziaływaniem procesów rozwoju poszczególnych specjalizacji na sytuację gospodarczą i społeczną regionu, w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz poziomu świadczonych usług i produktów.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego reprezentowali m.in.: Adam Żebrowski – zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskich Funduszy Strukturalnych, Anna Kucharczyk – kierownik Oddziału Zarządzania RPOWŚ w Departamencie Polityki Regionalnej, Aleksandra Półtorak-Wiśniewska – kierownik Oddziału Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Ewelina Gładki – dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego UMWŚ. W spotkaniu uczestniczyli także Tomasz Jakubczyk i Krzysztof Marwicki, reprezentujący zarząd Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w Kielcach.

Gospodarzem spotkania był Krzysztof Wójcik, kierownik biura regionalnego województwa w Brukseli, funkcjonującego w ramach Departamentu Polityki Regionalnej UMWS.