Spotkanie Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Samorządów w Kielcach

W dniach 17-18 listopada 2015 r. w Kielcach odbędzie się konferencja „Polska – państwa nordyckie. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej”. Sukces polskiej transformacji ustrojowej, polsko-nordyckie kontakty gospodarcze i samorządowe oraz różnice międzykulturowe – to tylko kilka z tematów, które zostaną poruszone podczas wydarzenia.

Konferencja organizowana jest w ramach Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów, zainicjowanej w 2012 r. przez województwo wielkopolskie. To już czwarta edycja tego wydarzenia, które koncentruje debatę na temat roli samorządów w polskiej polityce zagranicznej co roku na innym zagadnieniu. W tym roku jest to podsumowanie 25-lecia polskiej samorządności, współpraca polsko-nordycka oraz jej dotychczasowe rezultaty i perspektywy na przyszłość.

Program dwudniowej konferencji obejmuje wystąpienia ekspertów z kraju i z zagranicy, debaty, jak również wydarzenie artystyczne – koncert w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej pt. „Inspiracje” (oczywiście polsko-nordyckie). Od 19 października 2015 r. będzie można również wziąć udział w ciekawych konkursach poświęconych tematyce konferencji, w których organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Prezydenta RP „25 lat Samorządności”. Partnerami projektu jest Konsulat Honorowy Finlandii
w Kielcach oraz Katedra Krajów Europy Północnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Patronatem merytorycznym wydarzenie objęli: Fundacja Naukowa Norden Centrum, Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje: Polska Agencja Prasowa, Gazeta Wyborcza wydanie kieleckie, TVP Kielce, Radio Kielce, Wspólnota oraz Portal Samorządowy.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia i konkursów na stronie:

www.konferencja.e-swietokrzyskie.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu„Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”