Potencjał inwestycyjny Polski Wschodniej – Konferencja w Kielcach

Polska Wschodnia to region wielkich szans i wielkich możliwości – mówił minister Grzegorz Schetyna otwierając konferencję Polska Wschodnia w Kielcach, poświęconą potencjałowi inwestycyjnemu makroregionu i szansach na jego rozwój.

Podczas dwudniowej konferencji uczestnicy dyskutowali m.in. na temat dotychczasowych efektów wdrażania programu operacyjnego Polska Wschodnia, którego celem jest ożywienie gospodarcze regionu pięciu wschodnich województw – lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego. Tematem rozmów był też potencjał inwestycyjny makroregionu i szanse, jakie niesie nowa unijna perspektywa finansowa.

Minister Grzegorz Schetyna otworzył konferencję wspólnie z minister infrastruktury Marią Wasiak. W swoim przemówieniu szef polskiej dyplomacji mówił, że chce pokazać, że rozwój regionalny łączy się z polityką zagraniczną.

– Polska wschodnia udowadnia, że jest regionem wielkich szans. Jednak mamy świadomość silnej konkurencji w kraju i za granicą, która wymusza  największą staranność w wykorzystaniu posiadanego potencjału i zarazem skłania do refleksji nad przyszłością – podkreślał minister Grzegorz Schetyna podczas konferencji.

Minister ocenił, że makroregion Polski wschodniej ma wiele atutów: – Kształci on znakomitych specjalistów: inżynierów, menadżerów, ekonomistów. Posiada dobre uniwersytety, centra badawczo-rozwojowe, parki naukowo-technologiczne. Istnieje tu prężne środowisko biznesowe. Region może pochwalić się dobrą infrastrukturą – wyliczał minister. Zaapelował też o to, by w pełni wykorzystać potencjał regionu.

– Musimy pokazać, że jesteśmy skuteczni w ekonomicznej dyplomacji. Jesteśmy w stanie pokazać dobrą ofertę, zaprosić tych najlepszych, największych do wspólnej pracy, inwestowania. Chcemy pokazać, że polska gospodarka jest gospodarką otwartą, że mamy duże możliwości i ciągle duży potencjał, że jesteśmy najlepszym z możliwych miejsc do lokowania i rozwijania inwestycji – dodał szef MSZ.

Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju, która była gospodarzem konferencji zauważyła, że wyzwaniem programu obejmującego Polskę Wschodnią jest przede wszystkim ożywienie gospodarcze tych regionów. – Doświadczenie w korzystaniu z instrumentów prorozwojowych w poprzedniej edycji programu musimy wykorzystać teraz tak, aby najefektywniej rozdysponować nowe środki. Mam nadzieję, że ta dwudniowa konferencja temu się przysłuży. W ostatnich latach w Polsce Wschodniej zrealizowano blisko 28 tys. projektów na kwotę 112 mld zł. Ciężar gospodarczy i ekonomiczny jest nie do przecenienia. Liczymy na dalszą, dobrą współpracę z samorządami – powiedziała minister

W konferencji uczestniczyli m.in. dyplomaci z Kanady, Szwajcarii i Indii oraz przedstawiciele zagranicznych przedsiębiorców. – Pragnę Państwa zachęcić do przyjrzenia się bliżej potencjałowi Polski wschodniej. Życzę, by dzisiejsze spotkania zaowocowały konkretną współpracą – zwrócił się do nich minister Schetyna. Szef MSZ zapowiedział również, że polska dyplomacja ekonomiczna będzie aktywnie wspierać polskie przedsiębiorstwa w szukaniu silnych partnerów zewnętrznych oraz skutecznym pozycjonowaniu przedsiębiorstw na rynku.

Źródła:

http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/polska_dyplomacja_ekonomiczna_wspiera_przedsiebiorczosc_1 oraz http://www.swietokrzyskie.pro