Z ekspertem przy kawie

Dom Polski Wschodniej w Brukseli zainicjował cykl spotkań ze specjalistami od tematyki europejskiej. Pierwsze z nich odbyło się 14 stycznia. Gościem była Zsuzsa Beszteri, szefowa Gabinetu Stałego Przedstawicielstwa Węgier przy Unii Europejskiej.

Spotkania pod roboczym hasłem „Kawa z ekspertem” mają odbywać się cyklicznie. Podczas pierwszego z nich Zsuzsa Beszteri mówiła m.in. o planach i priorytetach węgierskiej prezydencji

w Unii. Następnie odpowiadała na pytania zaproszonych gości. Wśród tych ostatnich pojawiła się m.in. kwestia dotycząca wprowadzenia tzw. europejskiego okresu oceny i koordynacji polityki gospodarczej (European semester), który może być pomocny podczas konstruowania przez państwa członkowskie swoich budżetów i programów reform.

Pytano również o partnerstwo wschodnie i unijny budżet, poza tym uczestnicy chcieli wiedzieć, jak wyglądały przygotowania Węgier do objęcia prezydencji. W szczególności interesowała ich współpraca z Catherine Ashton, Wysokim Przedstawicielem Unii Europejskiej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, a także z pierwszym stałym przewodniczącym Rady Europejskiej Hermanem Van Rompuy. Te pytania były tym bardziej ważne, że w lipcu to Polska ma przejąć prezydencję w UE.

Kolejna „Kawa z ekspertem” odbędzie się w marcu.