Polsko-niemieckie Dni Narodowe w Kolegium Europejskim w Brugii

W tygodniu 20-26 stycznia 2014 r. w Kolegium Europejskim (College of Europe) w Brugii, odbyły się polsko-niemieckie Dni Narodowe, tradycyjne wydarzenie organizowane przez studentów, które pozwala przedstawić na międzynarodowym forum uczelni akademickiej, tematykę mającą szczególne znaczenie dla każdej z reprezentowanych narodowości.

W jego ramach Polacy
i Niemcy zorganizowali m.in. konferencję pt. ”Germany and Poland – an EU success story. From
a historical reconciliation to a new motor of European integration”, w której udział wzięli Pan Ambasador Marek Prawda, Stały Przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej oraz Pan Joachim Bleicker, Minister Pełnomocny i Stały Zastępca Ambasadora w Ambasadzie RFN w Warszawie. Ponadto, Dniom Narodowym towarzyszył szereg wydarzeń kulturalnych – projekcja filmu „Życie na podsłuchu” (Niemcy, 2006) przedstawiającego wspólne i tragiczne doświadczenia epoki socjalizmu; polsko-niemiecki obiad dla studentów i pracowników naukowych oraz impreza tematyczna. Sponsorem i partnerem wydarzenia był Dom Polski Wschodniej w Brukseli oraz Kancelaria Wardyński i Wspólnicy, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gaz-System S.A. oraz polskie i niemieckie przedstawicielstwa regionalne (Polska Organizacja Turystyczna w Brukseli, Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli, landy Nadrenia-Palatynat, Hesja oraz Badenia-Wirtembergia).

Kolegium Europejskie w Brugii jest jedną z najbardziej renomowanych uczelni akademickich oferujących studia podyplomowe w zakresie nauk europejskich, jednocząc każdego roku około 320 studentów, 55 różnych narodowości. W roku akademickim 2013/2014 pośród nich znalazło się również 11 słuchaczy z Polski, pobierających naukę w ramach takich kierunków jak: prawo; polityka i administracja; ekonomia oraz stosunki międzynarodowe i dyplomacja Unii Europejskiej.