Promocja sektora metalowo–maszynowego oraz usług biznesowych podczas giełdy „MNE Kortrijk Xpo 2016” w Belgii

Z inicjatywy DPW w Brukseli, potencjał swych usług i wysoką jakość produktów prezentowało osiem przedsiębiorstw z Polski Wschodniej. W wydarzeniu uczestniczyli: PPHU Malinex, WSK Tomaszów Lubelski, RST Roztocze, IMA Technik, NextBuy, Promotech, Promotech KM i Prefabet Kurzętnik

W dniach 03 – 04 lutego odbyły się w Kortrijk targi „MNE” dla producentów i podwykonawców m.in. dla branż metalowej i maszynowej. Dom Polski Wschodniej będący wspólnym przedstawicielstwem pięciu województw Polski Wschodniej we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Królestwie Belgii zorganizował w ramach tragów powierzchnię wystawienniczą niezbędną do zabezpieczenia potrzeb podmiotów, które były zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu. Z usług i powierzchni Domu Polski Wschodniej skorzystało podczas wydarzenia osiem polskich podmiotów branżowych.

Targi swoim zakresem obejmowały stoiska wystawowe oraz bezpośrednie spotkania b2b „Ideas Battle Arena”. Giełda kooperacyjna oferowała możliwość znalezienia partnera z innych krajów Unii Europejskiej oraz nawiązania trwałej współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć w sferze biznesowej.