Tajemnice negocjacji akcesyjnych Polski do UE tematem wyjątkowego wydarzenia w Brukseli

Nieznane dotąd fakty związane z kulisami procesu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej, po raz pierwszy przedstawione publicznie, po 10 latach od tamtych wydarzeń, przez głównych negocjatorów strony polskiej: prof. Danutę Huebner oraz Ministra Jana Truszczyńskiego. Wydarzenie odbyło się odbyło się pod patronatem Konsula RP w Królestwie Belgii, Piotra Adamiuka i we współpracy z Panią Małgorzatą Banat-Adamiuk.

Wydarzenie, które odbyło się 5 maja w historycznej siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli,  skupiło ponad 160 znamienitych gości z instytucji polskich i europejskich, w tym po raz pierwszy po 10 latach, znamienitą część polskiego zespołu negocjacyjnego. Goście specjalni wydarzenia w osobach prof. Danuty Huebner oraz Ministra Jana Truszczyńskiego, przedstawili nieupubliczniane wcześniej wydarzenia, rozmowy, fakty związane z historycznym dla polskiej historii procesem negocjacyjnym. Spotkanie moderował znany dziennikarz, korespondent wielu mediów w Brukseli w okresie przedakcesyjnym, redaktor Marek Orzechowski. Uczestnicy mieli możliwość poznania faktów o najtrudniejszych, najbardziej skomplikowanych i kluczowych momentach na polskiej drodze do wstąpienia do UE. Rozmawiano o stanowiskach i działaniach zakulisowych państw członkowskich i innych krajów wchodzących w 2004 r. do UE, zarówno tych pozytywnych jak i mniej przychylnych Polsce. Główni negocjatorzy strony polskiej podzielili się doświadczeniami i informacjami z zakresu zastosowanych mechanizmów dochodzenia do kompromisów w trakcie rozmów z UE, opowiadali o działaniach Polski na arenie międzynarodowej w tamtym okresie. Omawiano także trudności, z jakimi Polska borykała się wewnętrznie w tamtym okresie, o obawach i problemach, które należało przezwyciężyć w społeczeństwie w okresie poprzedzającym referendum akcesyjne.

Organizatorem spotkania był Dom Polski Wschodniej w Brukseli.