Tradycyjne przyjęcie wigilijne z okazji 10-lecia istnienia Domu Polski Wschodniej w Brukseli

Tradycyjne polskie spotkanie wigilijne było okazją do podsumowania 10-letniej działalności Domu Polski Wschodniej w Brukseli. To wspólna inicjatywa 5 województw: Podlaskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego, Świętokrzyskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Jednostka działa na wielu płaszczyznach, począwszy od śledzenia najważniejszych polityk UE, współpracy z instytucjami UE mającymi swe siedziby w Brukseli poprzez promocję gospodarczą i turystyczną, – włączając się w organizację wydarzeń o charakterze biznesowym i udziale w targach branżowych, a także kulturową, organizując koncerty, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

Dziesięć lat temu, 2 grudnia 2009 roku, Marszałkowie pięciu województw Polski Wschodniej podpisali porozumienie o utworzeniu wspólnego przedstawicielstwa w Brukseli. Dom Polski Wschodniej powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli umożliwiając pełniejsze wykorzystanie wspólnego potencjału rozwojowego.

Co roku koordynację nad Domem Polski Wschodniej w Brukseli przejmuje kolejny marszałek województwa. Podczas przyjęcia świątecznego województwo świętokrzyskie przekazało koordynację w Domu Polski Wschodniej województwu warmińsko-mazurskiemu.

– Tak, to dla mnie ważne wydarzenie, tym bardziej, że właśnie w naszym regionie narodził się pomysł na utworzenie wspólnego przedstawicielstwa regionów Polski Wschodniej w Brukseli – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Dzięki temu od 2009 roku w Brukseli jesteśmy obecni każdego dnia – w dosłownym tego słowa znaczeniu. Połączyliśmy siły, by razem promować nasze małe ojczyzny, monitorować procesy decyzyjne i reprezentować nasz punkt widzenia w instytucjach Unii Europejskiej.

 

Marszałowie wspólnie podkreślali znaczenie współpracy w ramach Domu Polski Wschodniej i wyrazili chęć kontynuacji dalszej współpracy.

Działania Domu Polski Wschodniej w roku bieżącym wpisywały się ton tegorocznych wydarzeń związanych z 15. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 75. rocznicą wyzwolenie Flandrii przez armię Generała Maczka oraz różnego rodzaju wydarzeń promujących kulturę, sztukę i turystykę Polski Wschodniej. Po raz trzeci wspólnie z Ambasadą RP w Królestwie Belgii zorganizowane zostały zawody biegowe „Polish Run”, które powtórzyły sukces zeszłorocznej imprezy.

 

W nadchodzącym roku działania wspólnego przedstawicielstwa dotyczyć będą szeroko rozumianego rozwoju regionalnego, transportu, wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz klastrów. Dzięki naszej działalności przedsiębiorcy z Polski Wschodniej będą mogli zaprezentować się na targach przemysłowych w Holandii, Belgii i Niemczech. Kontynuowane będą także działania zmierzające do zabezpieczenia interesów województw w przyszłej perspektywie finansowej UE po roku 2020 ze szczególnym uwzględnieniem kontynuacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. Pięciu Marszałków Polski Wschodniej przyjęło wspólne stanowisko w tym zakresie podczas posiedzenia Komisji Związku Województw RP, której przewodniczy Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego.

Przyjęcie wigilijne zaszczycili swoją obecnością: pracownicy Komisji Europejskiej, posłowie do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Regionów, NATO, Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, Ambasady i Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Królestwie Belgii, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz wielu innych międzynarodowych instytucji.