Posiedzenie Grupy Roboczej Domu Polski Wschodniej w Brukseli

Podsumowanie realizacji działań w 2017 roku realizacja i ewaluacja wdrażania planu na rok 2018 – to główne tematy spotkania grupy roboczej ds. Domu Polski Wschodniej. Posiedzenie odbyło się 20 marca w Brukseli. Uczestniczyli w nim przedstawiciele urzędów marszałkowskich: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Dom Polski Wschodniej to wspólne przedstawicielstwo pięciu regionów Polski wschodniej w Brukseli, którego pracami w tym roku kieruje Województwo Podlaskie.

W wtorek, 20 marca odbyło się kolejne  posiedzenie Grupy Roboczej ds. Domu Polski Wschodniej w Brukseli. To wspólne przedstawicielstwo pięciu polskich województw. Cykliczne spotkanie grupy odbyło się tym razem w stolicy Unii Europejskiej. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i podlaskiego) odpowiedzialni za funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli oraz przedstawiciele województw rezydujący w Brukseli.

Podczas obrad omówiony został przebieg realizacji tegorocznego Planu działań DPW. Podczas podlaskiej koordynacji udało się już zrealizować szereg przedsięwzięć o charakterze gospodarczym (targi w Hamburgu, Kortijk, Brukseli, Paryżu) jak również merytorycznym (uroczyste podpisanie deklaracji na rzecz przyszłości polityki spójności) i kulturalnym (spotkania autorskie z Agnieszką Korzeniewską i Szymonem Hołownią).

W roku bieżącym Dom Polski Wschodniej będzie też realizował działania związane z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz po raz drugi zorganizuje zawody sportowe „Polish Run”.