Złoty medal dla Województwa Podkarpackiego na targach „Brussels Innova 2013”

Sukcesem zakończyła się wspólna prezentacja województwa podkarpackiego i Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie na 62 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova 2013” w Bruskeli. Zgłoszony do konkursu podkarpacki wynalazek – Miniaturowy system sterowania i nawigacji dla platform latających stworzony przez pracowników Politechniki Rzeszowskiej i firmy Eurotech Sp. z o. o. został nie tylko bardzo wysoko oceniony przez międzynarodowe jury, ale zdobył złoty medal.

Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova”, które w tym roku odbyły się w dniach 14 – 16 listopada są prestiżowym, międzynarodowym wydarzeniem w zakresie wynalazczości, nowoczesnych technologii i wdrażaniu postępu technicznego. Impreza co roku budzi ogromne zainteresowanie największych instytucji naukowych na świecie, jak również firm i konsorcjów przemysłowych oraz regionów i miast z różnych stron świata. Udział Województwa Podkarpackiego w tym przedsięwzięciu był okazją do przeprowadzenia działań budujących wizerunek Podkarpackiego, jako jednego z najbardziej innowacyjnych regionów w Europie Wschodniej, charakteryzującego się wysokim poziomem nowoczesnych rozwiązań w nauce i przemyśle, oferującego atrakcyjne kierunki kształcenia.

Na stoisku wspólnie z Województwem Podkarpackim zaprezentowała się również Politechnika Rzeszowska. Miniaturowy system sterowania i nawigacji dla platform latających, czyli wynalazek który naukowcy zabrali ze sobą do Brukseli to urządzenie reprezentujące lotnictwo, które w naszym regionie stanowi jeden z sektorów wysokiej szansy. Wynalazek cechuje wysoki poziom innowacyjności i nowoczesności oraz przydatności, ponadto wpisuje się w koncepcję inteligentnych specjalizacji regionu.

Do tej pory na Politechnice Rzeszowskiej, w ramach działań Katedry Awioniki i Sterowania zostały zaprojektowane, wykonane i przetestowane liczne unikatowe systemy sterowania statkami powietrznymi, np. pierwszy w Polsce autopilot cyfrowy, pierwszy w Polsce system sterowania samolotami bezzałogowymi, prawdopodobnie pierwszy na świecie system pośredniego sterowania (Fly-by-Wire) dla samolotów klasy General Aviation. Prezentowany podczas targów w Brukseli miniaturowy system sterowania i nawigacji wpisuje się w bogatą tradycję konstrukcji awionicznych, zrealizowanych w Politechnice Rzeszowskiej. Umożliwia on prace nad zastrzeżonym poprzez zgłoszenie patentowe sposobem sterowania samolotem bezzałogowym, poprzez zamknięcie pętli sprzężenia zwrotnego drogą radiową – informuje dr inż. Grzegorz Kopecki z Politechniki Rzeszowskiej.

Wyjazd na Targi zorganizowany został przez Oddział promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Przedsięwzięcie współfinansowane było w ramach Projektu  systemowego pt. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”, nr projektu POKL.08.02.02-18-001/08, realizowanego przez Oddział wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w UMWP.