Województwo Lubelskie wybrane do programu pilotażowego Komisji Europejskiej

W Brukseli podczas konferencji dotyczącej dobrych praktyk w zarządzaniu polityką spójności wyłonionych zostało pięć instytucji zarządzających, które wezmą udział w nowym programie pilotażowym Komisji Europejskiej. Celem programu jest zapewnienie praktycznego wsparcia administracji krajowej i regionalnej w ich wysiłkach na rzecz dalszego wzmocnienia zdolności administracyjnych w zakresie zarządzania Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i Funduszem Spójności.

Miło nam poinformować, że wśród pięciu instytucji wybranych przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG Regio) jako jedyna z Polski znalazła się Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego. Poza tym do programu zakwalifikowano również: Program Operacyjny regionu Extremadura (Hiszpania), Program Operacyjny Konkurencyjność i Spójność (Chorwacja), Program Operacyjny „Regiony we Wzroście” (Bułgaria) oraz Program Operacyjny Transport, Infrastruktura, Środowisko i Zrównoważony Rozwój (Grecja).

Dzięki temu sukcesowi Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego otrzyma możliwość współpracy z ekspertami OECD. Odwiedzą oni poszczególne instytucje zarządzające, przeprowadzą wywiady z pracownikami oraz zorganizują warsztaty. W efekcie zostanie zaprojektowany najbardziej wydajny model prac nad opracowaniem nowego regionalnego programu operacyjnego, który realizowany będzie po 2020 roku. To doświadczenie będzie również niezwykle cenne z punktu widzenia budowania potencjału administracyjnego IZ RPO, dzięki czemu wdrażanie programu operacyjnego po 2020 roku będzie odbywało się jeszcze sprawniej.

Aplikację województwa lubelskiego, która zyskała przychylność ekspertów DG REGIO, przygotowali pracownicy Departamentu Zarządzania RPO we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Inauguracja programu pilotażowego zaplanowana jest na 18 czerwca. W Brukseli odbędzie się wtedy pierwsza seria warsztatów. Wizyta ekspertów OECD zostanie zorganizowana jesienią.