Spotkanie z DG REGIO nt. nowej perspektywy finansowej UE

17 września w siedzibie Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej obyło się spotkanie z polskimi przedstawicielstwami regionalnymi w Brukseli nt. zaawansowania procesu przygotowania nowej perspektywy finansowej UE i wdrażania Polityki Spójności w Polsce w latach 2021-2027.

W spotkaniu uczestniczył m.in. Christopher Todd, Dyrektor Wydziału ds. Polski DG REGIO, Lucy Zackova, Zastępca Dyrektora ds. Polski DG REGIO, Jolanta Światkowska, główny negocjator po stronie DG REGIO perspektywy finansowej 2021-2027 oraz pracownicy Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

Spotkanie było doskonałą okazją do przedstawienia stanowiska Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP, której przewodniczy Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego w sprawie kontynuowania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Stanowisko zostało wypracowane przez pięć województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Władze regionów wskazują w nim na potrzebę kontynuacji programu, którego w projekcie budżetu unijnego na lata 2021-2027 nie zakładano. Autorzy stanowiska zwrócili uwagę, że brak instrumentu finansowego przeznaczonego dla regionów Polski Wschodniej mógłby zahamować pozytywne zmiany rozwojowe, a przede wszystkim zmniejszanie dysproporcji pomiędzy regionami w centralnej czy zachodniej części kraju. Podkreślano też, że nowa edycja POPW powinna być zaktualizowana i dostosowana  do nowych celów europejskiej Polityki Spójności i aktualnych potrzeb województw – m.in. wspierania rozwoju infrastruktury kolejowej, drogowej, a także do działań w obszarze zdrowia.

Prezentacji stanowiska podczas spotkania dokonał Michał Szczepura, Przedstawiciel Województwa Podlaskiego w Brukseli, który zwrócił uwagę, że brak kontynuacji realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia mógłby zahamować pozytywne zmiany, do których przyczynił się ten ważny instrument finansowy oraz stanowiłby realną stratę dotychczasowych, dobrze zainwestowanych środków z poprzednich dwóch programów.

Podczas spotkania rozmawiano także o wyzwaniach stojących przed promocją efektów wsparcia rozwoju Polski przez fundusze Unijne.