Dialog Obywatelski w Elblągu: „Europa wspólnych wartości i celów. Polska w UE”

– Pamiętajcie o tym. Wyjeżdżajcie na Erasmusa, odkrywajcie Europę, a na koniec wróćcie do nas i wdrażajcie pomysły, by rozwinąć Warmię i Mazury – mówił do uczestników elbląskiego spotkania Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin.

W Elblągu zakończyło się spotkanie z cyklu Dialog Obywatelski „Europa wspólnych wartości i celów. Polska w UE.”. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk (rektor PWSZ w Elblągu), Witold Wróblewski (prezydent miasta Elbląg) oraz Gustaw Marek Brzezin (marszałek województwa).

Z kolei prezentację główną zatytułowaną „My jesteśmy Europą. Wspólnota wartości i celów. Polska w UE. Jak wiele zyskaliśmy?” poprowadził Krzysztof Wójcik – Komisja Europejska, DG Regio Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Wydział ds. Polski.

Uczestnicy inicjatywy rozmawiali o integracji europejskiej, która w minionych latach przyczyniła się do rozwoju niemal wszystkich obszarów naszego życia. Także w województwie warmińsko-mazurskim, które jest beneficjentem funduszy unijnych. W poprzednim okresie programowania wykorzystało 100% przyznanych środków (ponad 6 mld zł).

Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wynosi ponad 1,7 mld euro, czyli ok. 7,4 mld zł. Obecnie poziom kontraktacji to 64%. Klasyfikuje to województwo warmińsko-mazurskie na 12. pozycji w kraju.

Dofinansowano ponad 2,8 tys. projektów na kwotę ponad 4,7 mld zł, natomiast Beneficjentom wypłacono ok. 1,5 mld zł (ok. 19,8% budżetu Programu). Komisja Europejska zatwierdziła ok. 1,46 mld zł (ok. 19,6% budżetu Programu).

W Elblągu realizowanych jest obecnie 288 projektów z różnych programów unijnych (najwięcej z RPO WiM) na ponad 540 mln zł unijnego dofinansowania. Z kolei w powiecie elbląskim to jest 291 projektów na ponad 155 mln zł dofinansowania, zaś w gminie Elbląg – 149 projektów na 22 mln zł dofinansowania. Z sukcesem realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Średni poziom zakontraktowania to ponad 85%, a średni poziom wykorzystania (wypłacenia środków) – ponad 45% dostępnego limitu.

– Jesteśmy w Elblągu, warto więc zaznaczyć, że ta część regionu korzysta z programu transgranicznego Południowy Bałtyk. Z kolei mieszkańcy wschodniej części województwa wykorzystują środki zarezerwowane w programie współpracy transgranicznej Litwa-Polska. – mówił podczas spotkania marszałek Gustaw Marek Brzezin. – W poprzedniej perspektywie finansowej, w okresie 2007-2013 zrealizowano ponad 6,8 tys. projektów w całej UE w ramach programów transgranicznych. Elbląg jest siedzibą stałego międzynarodowego sekretariatu Euroregionu Bałtyk – organizacji współpracy transgranicznej zrzeszającej partnerów regionalnych i lokalnych z pięciu krajów obszaru Południowego Bałtyku: Polski, Litwy, Federacji Rosyjskiej, Szwecji i Danii.

Organizatorami wydarzenia byli Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego (Departament Współpracy Międzynarodowej i Gabinet Marszałka), Urząd Miejski w Elblągu, Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.