O certyfikacji eksportu i promocji zagranicznej produktów regionalnych Polski Wschodniej w Sandomierzu

W dniu 31 maja 2014 r. w Sandomierzu odbyła się ogólnopolska konferencja: „Certyfikacja eksportu i promocja zagraniczna produktów regionalnych Polski Wschodniej”, z udziałem ekspertów m.in. Ministerstwa Gospodarki,której organizatorem był Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

Jerzy Broda, przedstawiciel Departamentu Instrumentów Wsparcia, Ministerstwo Gospodarki szczegółowo przedstawił możliwości skorzystania z instrumentów wspierania i promocji produktów regionalnych w formule de minimis.

Szczególnym zainteresowaniem zgromadzonych gości cieszyło się wystąpienie dot. prawnych aspektów i sposobów certyfikacji, ochrony nazw i znaków produktów regionalnych i tradycyjnych, Karola Kurzępy, kierownika działu certyfikacji, Jednostki Certyfikującej PNG Sp. z o.o., Cisów.

– Produkty regionalne z Polski Wschodniej na rynku krajowym radzą sobie bardzo dobrze, dobrze się sprzedają i są produktami poszukiwanymi – podkreślaIreneusz Bęben, prezes Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jako dobry przykład podaje, między innymi, Buskowiankę, Miody Napękowskie, Ser Chmielnicki, czy Masło Pierzchnica.

Rynki europejskie to znacznie większe wyzwanie. – Nasze produkty regionalne są tam trochę kojarzone, ale nie są dobrze znane. Musimy na tym polu wykonać dużo pracy – mówi Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego – ale po to m.in. mamy Dom Polski Wschodniej, by pokazać jednym głosem w Brukseli unikatowość tych produktów i tworzyć sieć współpracy dla bardzo dobrych produktów z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko – mazurskiego.

Sobotnie spotkanie służyło wymianie doświadczeń i informacji. Zgromadziło samorządowców, przedsiębiorców i ekspertów, między innymi, z Ministerstwa Gospodarki. Omówiono aspekty prawne w procesach certyfikacji eksportu i systemy jakościowe produktów lokalnych.

– Chcemy uruchomić wszelkie możliwe instrumenty wsparcia i promocji naszych produktów regionalnych, które są zdrowe, wielokrotnie ekologiczne, spełniają normy i wymogi międzynarodowe produkcji w obszarze żywności – mówi  Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – nasi producenci i grupy producenckie dysponują potężną bazą, służącą do przygotowania, przechowywania dużych jednorodnych partii towarów. Są gotowi, by te towary eksportować.

Ciekawym elementem całości spotkania były stoiska promujące produkty regionalne i tradycyjne z województw Polski Wschodniej. Lokalni wystawcy prezentowali, m.in. sękacz podlaski z woj. lubelskiego, Miody Napękowskie z Pasieki Rodzinnej, miody z Pasieki Leśnej Wojciecha Lipki, jabłka sandomierskie w ramach Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego, regionalne nalewki Haliny Wojtas, OSM w Chmielniku, Osm w Opatowie, Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. promujące wodę mineralną, a także najnowszą serię naturalnych kosmetyków, pączek opatowski Cukierni u Szarego oraz produkty tradycyjne WSS Społem.

Konferencja była jednym z elementów Planu Działań na 2014 r. Domu Polski Wschodniej w Brukseli oraz Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.