Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z wizytą w Domu Polski Wschodniej

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Jerzy Kwieciński, poprzedni Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju odwiedzili Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

 

Spotkanie z przedstawicielami polskich województw w Brukseli odbyło się w ważnym momencie przygotowywania podstaw prawnych pod nowe rozdanie unijnych funduszy. Samorządy, które są odpowiedzialne za planowanie, programowanie oraz wdrażanie dużej części funduszy pochodzących z polityki spójności stanowią istotny element rządowej polityki inwestycyjnej.

  

Podczas spotkania dyskutowano o przyszłości Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz wzmacnianiu pozycji samorządów lokalnych, tak aby były one jak najlepiej przygotowane do perspektywy finansowej 2021 – 2027. Ministrowie mówili też o planowanych nowych inicjatywach związanych ze wsparciem dla małych i średnich miast oraz regionów zmarginalizowanych. Podkreślono rolę biur regionalnych w działaniach mających na celu zwiększenie udziału polskiego sektora badawczo-naukowego i przedsiębiorców w korzystaniu z sektorowych programów zarządzanych bezpośrednio z Brukseli ze szczególnym uwzględnieniem Programu Horyzont Europa.