Wizyta delegacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Regionie Świętokrzyskim

W dniach 12-13.02.2019 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli odbyła się w Kielcach i regionie wizyta delegacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) z Luksemburga. Województwo świętokrzyskie może być partnerem dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego szczególnie przy realizacji dużych, wieloletnich przedsięwzięć. O tym, jakie są możliwości uzyskania wsparcia dla takich działań rozmawiali w dniu 12.02.2019 r. przedstawiciele Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z przedstawicielami EBI. – Planowanie tych inwestycji w regionie bez dodatkowego wsparcia instytucji finansowych nie byłoby możliwe – powiedział Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Głównym zadaniem Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu jest udzielanie kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele Unii Europejskiej. Branże, w które EBI inwestuje to: innowacje, środowisko, infrastruktura oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. – W przypadku samorządów, praktycznie wszystkie inwestycje dotyczą infrastruktury i środowiska – mówił Rafał Rybacki, szef Wydziału ds. Kredytów, Sektor Publiczny i Infrastruktura, Polska i Kraje Bałtyckie w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Więcej

Kawa z Ekspertem: „Horyzont Europa”

W dniu 5 lutego 2019 r. w Domu Polski Wschodniej z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli odbyło się spotkanie z cyklu „Kawa z Ekspertem”. Celem spotkania było przedstawienie i omówienie przyszłego programu europejskiego „Horizon Europe”. Program Horizon Europe to propozycja Komisji Europejskiej dotycząca siedmioletniego (2021–2027) programu finansowania badań naukowych i innowacji na kwotę 100 mld EUR, którego celem jest: wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE; zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy; realizacja priorytetów obywateli oraz utrzymanie modelu społeczno-gospodarczego i związanych z nim wartości. Warto zauważyć, że w  oddzielnym programie dotyczącym Europejskiego Funduszu Obronnego Komisja Europejska proponuje przeznaczenie dodatkowych środków w wysokości 4,1 mld EUR na badania nad obronnością. Celem jest uzyskanie dominującej pozycji, która wymaga nowego poziomu ambicji: zapewnienie niezbędnych inwestycji i pobudzenie inwestycji prywatnych, dopasowanie ram regulacyjnych na potrzeby innowacji, uczynienie Europy liderem pod względem innowacji tworzących rynki, zbliżenie badań naukowych i

Więcej

Promocja Green Velo i oferty turystycznej na targach w Gandawie

Dom Polski Wschodniej w Brukseli we współpracy z Polską Organizacja Turystyczną zorganizował stoisko promocyjne na targach rowerowo-wędrownych Fiets & Wandelbeurs w Gandawie w dniach 2-3 lutego 2019 r. Targi Fiets & Wandelbeurs posiadają dwie edycje: holenderską, która odbywa się w Utrechcie oraz edycję belgijską, skierowaną do Flamandów, którzy podobnie jak Holendrzy są bardzo aktywni pod względem turystyki aktywnej, przede wszystkim rowerowej. Belgijska edycja targów odbywa się w Gandawie. Odwiedzającymi były głównie osoby mocno wyselekcjonowane, realnie zainteresowane wakacjami rowerowymi/pieszymi. Tematem przewodnim stoiska Domu Polski Wschodniej był szlak rowerowy Green Velo, który obejmuje około 2000km tras rowerowych wytyczonych przez wszystkie województwa Polski Wschodniej. Oprócz tego w ofercie stoiska nie zabrakło również promocji ogólnej oferty turystycznej regionów Polski Wschodniej. Dodatkowy elementem promocyjnym były występy akrobatyczne pięciokrotnego rekordzisty Guinessa Krystiana Herby, który reprezentował Green Velo. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem. Przez dwa dni odwiedziło je około 25 tys. zwiedzających.

Więcej

Regiony Polski Wschodniej na VAKANZ 2019 w Luksemburgu

W dniach 18-20.01.2019 Dom Polski Wschodniej (DPW) w Brukseli uczestniczył w 28-mej edycji dorocznego Salonu Turystycznego VAKANZ 2019 na terenie pawilonów LUXEXPO w Luksemburgu. Fitcation (Fit+Vacation) – to temat tegorocznych targów, do którego znakomicie pasowały oferty zarówno GreenVelo jak i turystyki leczniczej oraz agroturystyki regionów Polski Wschodniej przedstawione na stoisku zorganizowanym wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną, Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, Miastem Kraków oraz Domem Polski Wschodniej w Brukseli. Przy obsłudze stoiska DPW wspierała nas Anna Amaya Garstka, polska studentka z Manchesteru. Dzięki tej obecności odwiedzający mogli się zapoznać z walorami turystycznymi Warmii i Mazur, Podlasia, Lubelszczyzny, Roztocza, Podkarpacia, Gór Świętokrzyskich, Ziemi Sandomierskiej, Ponidzia oraz Krakowa, regionów oferujących aktywny wypoczynek dla wszystkich grup wiekowych turystów w połączeniu z atrakcjami kulturalnymi, sportowymi i pro-zdrowotnymi dostępnymi o każdej porze roku. Przez trzy dni promowaliśmy regiony Polski Wschodniej wśród ponad 30000 odwiedzających. Znaleźliśmy się tym sam wśród 230 wystawców z całego świata.

Więcej

Wręczenie nagrody głównej w konkursie wiedzy o Polsce Wschodniej

8 stycznia 2018 r. przedstawiciele Domu Polski Wschodniej w Brukseli wręczyli główną nagrodę zwycięzcy konkursu wiedzy o Polsce Wschodniej. W ramach zorganizowanej kampanii promującej ofertę turystyczną  regionów Polski Wschodniej, która odbyła się na łamach dwóch belgijskich dzienników (francuskojęzycznego Le Vif i niderlandzkojęzycznego Knack) został również zorganizowany konkurs wiedzy o Polsce Wschodniej, gdzie główną nagrodą był rower. Zwycięzcą konkursu został pan Ruben de Leeuw. Oprócz nagrody głównej, wśród uczestników rozlosowano również nagrody dodatkowe: śpiwory, namioty, sakwy rowerowe oraz plecaki. W sumie otrzymaliśmy  2 755 formularzy konkursowych.

Więcej

Premier Morawiecki na otwarciu Polska Food Festival

Polska Food Festiwal, który odbył się w dniach 14-16 grudnia w Brukseli to wydarzenie organizowane przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Domem Polski Wschodniej w Brukseli, Instytutem Polskim, Polską Organizacją Turystyczną, PKN Orlen oraz PLL LOT Wydarzenie otworzył premier Mateusz Morawiecki. „To jest ogromny sukces na arenie międzynarodowej, ale ponieważ jakość naszej żywności jest znana coraz szerzej i świadczy o tym, że radzimy sobie na różnych rynkach międzynarodowych, to chciałbym, pogratulować wszystkim wystawcom, ale też wszystkim polskim rolnikom i producentom” – mówił premier, który w piątek odwiedził wystawców. Morawiecki przebywał w Brukseli od czwartku, w związku z odbywającym się tam szczytem UE. „Chciałbym podziękować wam za to, że rozsławiacie polską żywnością lokalną, regionalną, tradycyjną, bardzo smaczną, najsmaczniejszą na świecie, najzdrowszą również, dobre imię Polski we wszystkich krajach świata” – powiedział szef rządu, zwracając się do polskich rolników i producentów polskiej

Więcej

Spotkanie nt. publicystyki Leopolda Ungera w Domu Polski Wschodniej

Biuro Regionalne Województwa Lubelskiego w Brukseli działające w ramach inicjatywy Dom Polski Wschodniej wraz z Biurem Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli zorganizowało seminarium poświęcone publicystyce Leopolda Ungera, pt.: „Leopold Unger. Dziennikarstwo poważne. Wokół książki „Orzeł i reszta”. Aktualność publicystyki Leopolda Ungera”. Okazją do podjęcia tematu „dziennikarstwa poważnego” Leopolda Ungera jest ukazanie się tłumaczenia na francuski tomu „Orzeł i reszta” w 2017 roku, poprzedzone wstępem naukowym przygotowanym przez panią prof. Iwonę Hofman z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, „L’aigle et le reste. Et le reste Vu de Bruxelles”, w tłumaczeniu Tomasza Stróżyńskiego, które zostało wydane nakładem Fundacji Terytoria Książki. Wśród uczestników dyskusji znaleźli się: Prof. dr hab. Iwona Hofman – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech – Dyrektor Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli Robert Sołtyk – Komisja Europejska, DG ds. Komunikacji Społecznej Spotkanie uświetnił swoją obecnością syn oraz dwie wnuczki Leopolda Ungera, którzy na stałe

Więcej

Wigilia w DPW i przejęcie koordynacji na rok 2019 przez Województwo Świętokrzyskie

Prawie dziesięć lat temu, 2 grudnia 2009 roku, Marszałkowie pięciu województw Polski Wschodniej podpisali porozumienie o utworzeniu wspólnego przedstawicielstwa w Brukseli. Koordynację nad pracami Domu Polski Wschodniej sprawują kolejno poszczególne województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Dom Polski Wschodniej powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli umożliwiając pełniejsze wykorzystanie wspólnego potencjału rozwojowego. Podczas przyjęcia świątecznego województwo podlaskie przekazało koordynację w Domu Polski Wschodniej województwu świętokrzyskiemu. Podczas swoich wystąpień zarówno Marszałek Jerzy Leszczyński, jak również Marszałek Andrzej Bętkowski podkreślali znaczenie współpracy w ramach Domu Polski Wschodniej i wyrazili chęć kontynuacji dalszej współpracy.   Marszałek Województwa Podlaskiego otwierając spotkanie podkreślił, że w roku bieżącym w ramach działalności wspólnego przedstawicielstwa koncentrowała się na obszarach, które są jednakowo ważne dla województw makroregionu Polski Wschodniej.   – Nasze działania dotyczyły rozwoju obszarów wiejskich, transportu, wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz klastrów. Dzięki naszej działalności przedsiębiorcy z Polski

Więcej

Od „Horyzontu 2020” do „Horyzontu Europa”

W dniach 28-29 listopada 2018 r. w Domu Polski Wschodniej odbyło się szereg spotkań i dyskusji dotyczących przyszłości unijnych programów badawczych pod hasłem „Od Horyzontu 2020 do Horyzontu Europa”. Spotkania zostały zorganizowane we współpracy z siecią Krajowych Punktów Kontaktowych oraz biurem PolSCA. W dyskusji uczestniczyło wielu przedstawicieli Komisji Europejskiej, w tym z DG RTD — Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji, DG SANTE — Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności czy z Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wśród prelegentów był również prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. Podczas spotkania został również poruszony temat udziału podmiotów z Polski w Horyzoncie 2020 i jak go zwiększyć, gdyż na chwilę obecną jest to około 1%. W dniu 7 czerwca 2018 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący programu Horizon Europe, nowego unijnego programu finansowania badań i innowacji na lata 2021-2027. Zaproponowała budżet

Więcej

Promocja turystyki Polski Wschodniej w prasie belgijskiej

Na strona dwóch belgijskich dzienników, francuskojęzycznego Le Vif i niderlandzkojęzycznego Knack, ukazały się artykuły promujące ofertę turystyczną regionów Polski Wschodniej. Kampania promocyjna rozpoczęła się 12 listopada i potrwa do 12 grudnia 2018 r. W ramach kampanii cyklicznie będą się ukazywać artykuły zachęcające do odwiedzenia Polski Wschodniej i zapoznania się z ofertą turystyki w tych regionach. Oprócz tego, Dom Polski Wschodniej wraz z Polską Organizacją Turystyczną w Belgii zorganizował konkurs dla czytelników na temat Polski Wschodniej, gdzie do wygrania są cenne nagrody związane z turystyką aktywną. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami, które ukazały się w pierwszej kolejności. Warmińsko-Mazurskie https://weekend.levif.be/lifestyle/voyage/la-varmie-mazurie-des-milliers-de-lacs-et-de-briques-rouges/article-normal-1051603.html https://weekend.knack.be/lifestyle/reizen/warmie-en-mazurie-duizenden-meren-en-rode-bakstenen/article-normal-1390677.html Świętokrzyskie https://weekend.levif.be/lifestyle/voyage/swietokrzyskie-pour-les-voyageurs-actifs-et-avides-de-culture/article-normal-1051231.html https://weekend.knack.be/lifestyle/reizen/swietokrzyskie-in-polen-van-de-oudste-bergen-in-europa-tot-imposante-kastelen-en-industrieel-erfgoed/article-normal-1390581.html Podlaskie https://weekend.knack.be/lifestyle/reizen/podlachie-actief-in-het-laatste-oerbos-van-europa/article-normal-1392595.html

Więcej