Spotkanie promocyjne wydawnictwa „Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin”

„Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin” to publikacja poświęcona sakralnym realizacjom Jerzego Nowosielskiego na terenie obecnego województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego i lubelskiego. W wtorek, 8 października br. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się spotkanie promocyjne wydawnictwa, którego gośćmi byli autorka książki – Krystyna Czerni oraz Jerzy Necio historykiem i publicystą. Publikacja jest kolejnym krokiem do popularyzacji i zwrócenia uwagi na konieczność otoczenia opieką dzieł będących przykładem wielokulturowego dziedzictwa Rzeczypospolitej. Ma także na celu promocję twórczości Jerzego Nowosielskiego – jednego z najważniejszych polskich malarzy drugiej połowy XX wieku. Autorka albumu „Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin”  Krystyna Czerni podejmuje temat sztuki sakralnej artysty dokonując jej rzetelnej interpretacji i dokumentacji. – Książka ma formę takiego ambitnego katalogu – mówiła Krystyna Czerni podczas spotkania promocyjnego – Odnajdujemy tu reprodukcje wielu miejsc do tej pory nigdy w ten sposób nie opracowanych. Publikacja jest drugim tomem szeroko zamierzonego opracowania monumentalnej sztuki sakralnej Jerzego Nowosielskiego. Pierwszy powstał ponad trzy lata temu i dotyczył Małopolski. W drugim albumie udokumentowano twórczość Nowosielskiego na terenie trzech regionów: Podlasia, Lublina, Warmii i Mazur. Autorem zdjęć do części Warmii i Mazur, oraz Lublina jest pan Grzegorz Eliasiewicz. – Te tereny łączy wspólny kawałek historii i dlatego wymyśliłam, że drugi tom będzie wspólny dla tych trzech regionów – zaznacza autorka. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego rozpoczął w 2016 roku przygotowania do wydania publikacji o sakralnych dziełach Jerzego Nowosielskiego – zrealizowanych na terenie obecnego województwa podlaskiego (10 obiektów), warmińsko- mazurskiego (5 obiektów) i  lubelskiego (3 obiekty). Rok wcześniej, w

Więcej

15 lat rozwoju. 10 państw. 1 miejsce.

7-10 października 2019 r. w Brukseli, wspólnie z 9 innymi krajami, które razem z Polską obchodzą 15. rocznicę wejścia do UE, organizujemy wydarzenia pod nazwą Europe Can Be More … thanks to Cohesion Policy. Wydarzenia odbędą się przy okazji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. W czasie wydarzeń pokażemy, że dzięki funduszom polityki spójności rozwijają się nie tylko regiony i państwa, do których kierowana jest bezpośrednio pomoc, ale liczne korzyści odnoszą również państwa płatnicy netto do budżetu UE. Chcemy w bardziej obrazowy i namacalny sposób, bez słupków z wykresami i arkuszy kalkulacyjnych, przedstawić nasz polski głos w toczącej się od dłuższego czasu dyskusji nad przyszłą polityką spójności. Udowodnimy to, pokazując konkretne przykłady z Polski, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Cypru, Malty, Słowenii i Słowacji. Aby przekonać się jak bardzo i w jakich dziedzinach „Europe can be More…” dzięki unijnym funduszom, zapraszamy do Brukseli lub na nasze strony internetowe. Z naszą akcją będziemy jednocześnie w wielu miejscach w stolicy Europy, w tym w centrum konferencyjnym Square, SPRP UE, parku miejskim Parc du Mont des Arts, stałych przedstawicielstwach 3 państw oraz wybranych biurach polskich regionów. W Centrum konferencyjnym BCC Square poznacie wizjonerów i wynalazców, zobaczycie, jak działają nowoczesne pojazdy i urządzenia, przeniesiecie się do wirtualnej rzeczywistości. Zorganizujemy m.in. stanowisko Virtual Reality, prezentację i pokaz materiałów video i zdjęć z 10 państw, pokazy innowacyjnych prototypów i produktów, np. pojazd elektryczny Triggo, prototyp innowacyjnej protezy ręki sterowanej stopą, symulator wieku, system antylawinowy w kamizelce ratunkowej, wózek inwalidzki z druku 3D, opaska ratująca życie, inteligentny stetoskop do domowego użytku czy innowacyjny system doświetlania roślin szklarniowych.

Więcej

Trzecia edycja biegu „Polish Run” w Brukseli

Wielkim sukcesem zakończyła się trzecia edycja biegu na 10 km – „Polish Run” organizowanego w Brukseli przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli i Ambasadę RP w Królestwie Belgii we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Business & Science Poland. 21 września 2019 r. 780 zawodników z wielu krajów stawiło się na linii startu by wspólnie pokonać dystanse 4×100 m, 400 m i 10 kilometrów malowniczo wytyczonej trasy. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że blisko połowę uczestników stanowiły kobiety, co nie potwierdza wyników badań Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wskazujących, że proporcje kobiet i mężczyzn startujących w zawodach wynoszą 25% do 75%. Poza biegiem na 10 km, odbyły się również wyścigi dziecięce na 400m oraz bieg sztafet szkół polonijnych.   Celem wydarzenia była promocja Polski, a w szczególności Regionów Polski Wschodniej, aktywizacja ludzi kochających sport amatorsko i zawodowo, propagowanie zdrowego i sportowego trybu życia. Do udziału w biegu zaproszona została nie tylko Polonia, ale wszyscy biegacze z Belgii reprezentujący różne narodowości. Poza licznym udziałem Polaków, w biegu uczestniczyli Belgowie oraz pracownicy instytucji europejskich, których liczne grono stawiło się na starcie. Ze względu na to, że zawody odbywały się w Belgii przy okazji uczczono przypadające w roku bieżącym następujące rocznice: 100 rocznica nawiązania polsko-belgijskich stosunków dyplomatycznych, 75 rocznica wyzwolenia Flandrii przez Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka 15 rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie odbyło się w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, który jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim,

Więcej

Spotkanie z DG REGIO nt. nowej perspektywy finansowej UE

17 września w siedzibie Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej obyło się spotkanie z polskimi przedstawicielstwami regionalnymi w Brukseli nt. zaawansowania procesu przygotowania nowej perspektywy finansowej UE i wdrażania Polityki Spójności w Polsce w latach 2021-2027. W spotkaniu uczestniczył m.in. Christopher Todd, Dyrektor Wydziału ds. Polski DG REGIO, Lucy Zackova, Zastępca Dyrektora ds. Polski DG REGIO, Jolanta Światkowska, główny negocjator po stronie DG REGIO perspektywy finansowej 2021-2027 oraz pracownicy Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Spotkanie było doskonałą okazją do przedstawienia stanowiska Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP, której przewodniczy Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego w sprawie kontynuowania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Stanowisko zostało wypracowane przez pięć województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Władze regionów wskazują w nim na potrzebę kontynuacji programu, którego w projekcie budżetu unijnego na lata 2021-2027 nie zakładano. Autorzy stanowiska zwrócili uwagę, że brak instrumentu finansowego przeznaczonego dla regionów Polski Wschodniej mógłby zahamować pozytywne zmiany rozwojowe, a przede wszystkim zmniejszanie dysproporcji pomiędzy regionami w centralnej czy zachodniej części kraju. Podkreślano też, że nowa edycja POPW powinna być zaktualizowana i dostosowana  do nowych celów europejskiej Polityki Spójności i aktualnych potrzeb województw – m.in. wspierania rozwoju infrastruktury kolejowej, drogowej, a także do działań w obszarze zdrowia. Prezentacji stanowiska podczas spotkania dokonał Michał Szczepura, Przedstawiciel Województwa Podlaskiego w Brukseli, który zwrócił uwagę, że brak kontynuacji realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia mógłby zahamować pozytywne zmiany, do których przyczynił się ten ważny instrument finansowy oraz stanowiłby realną stratę dotychczasowych, dobrze zainwestowanych środków z poprzednich dwóch programów. Podczas spotkania rozmawiano także o wyzwaniach stojących przed

Więcej

Promocja Polski podczas „Liberation Ride” we flamandzkim Tielt

W miniony weekend przy współpracy Polska Organizacja Turystyczna oraz Ambasada RP w Brukseli uczestniczyły w promocji jednego z najważniejszych punktów letniego sezonu w Tielt: „Liberation Ride” – rajd rowerowy upamiętniający 75-tą rocznicę wyzwolenia flamandzkich miast przez I Dywizję Pancerną gen. Maczka w 1944 roku. Wydarzenie miało charakter festynu, przypominającego jednocześnie uczestnikom ważne wydarzenia ze wspólnej historii w przypadającym w tym roku 100-leciu nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Belgią i Polską. W miasteczku Tielt odbyło się wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, stoiska regionalne, degustacja polskiej kuchni, koncerty, przeloty historycznych samolotów, a także konkursy dla uczestników Liberation Ride. Festyn był takze okazją do premierowego pokazu spotu zrealizowanego przez Zagraniczny Ośrodek POT w Brukseli. Bohaterem spotu jest Krystian Herba, który promował szlak Green Velo poprzez pokazy akrobacji rowerowych w Polskim Miasteczku w Tielt. „Liberation Ride” został zorganizowany jest przy wsparciu Rządu Flandrii oraz regionalnych organizacji  turystycznych Toerisme Oost – Vlaanderen i Westtoer, stowarzyszenia rowerowego Grinta oraz miasta Tielt. Dom Polski Wschodniej w Brukseli reprezentowały województwa Warmińsk-Warmińskie oraz Świętokrzyskie (Regionalna Organizacja Turystyczna).

Więcej

W kierunku nowych sposobów wdrażania Programu Horyzont Europa

13 września, z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w DPW odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem“ pt. „Planowanie strategiczne – w kierunku nowych sposobów wdrażania Programu Ramowego Horyzont Europa”. Ekspertami byli Agata Janaszczyk – Radca, Samodzielne Stanowisko ds. Badań Naukowych, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE oraz Dominik Sobczak – DG RTD – Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji, Komisja Europejska. Podczas spotkania nasi prelegenci przybliżyli licznie zgromadzonym uczestnikom spotkania stan prac nad programem Horyzont Europa w nowej perspektywie finansowej. Oto kluczowe etapy prac: Publikacja pakietu legislacyjnego „Horyzont Europa” miła miejsce w czerwcu 2018 r. Badanie przez współustawodawców – drugie półrocze 2018 r. Porozumienie polityczne między Radą a Parlamentem Europejskim – wiosna 2019 r. Do ustalenia nadal pozostaje budżet, zasady uczestnictwa, stowarzyszenia, synergie. Bardzo ważnym aspektem są partnerstwa europejskie. Obecnie trwają konsultacje z państwami członkowskimi. Otwarte konsultacje publiczne rozpoczęte zostały w dniu 11 września, a link do nich znajduje się tutaj: ec.europa.eu. Proponowane partnerstwa obejmują następujące tematy: Partnerstwo badawcze UE-Afryka w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego w celu zwalczania chorób zakaźnych Innowacyjna inicjatywa zdrowotna Kluczowe technologie cyfrowe Inteligentne sieci i usługi Metrologia europejska Przekształcenie europejskiego systemu kolei Zintegrowane zarządzanie ruchem lotniczym Czyste lotnictwo Cyrkularna bio-Europa Czysty wodór Bezpieczny i zautomatyzowany transport drogowy Innowacyjne MŚP Komisja Europejska prosi o rozpowszechnianie powyższej informacji oraz wszystkich zainteresowanych o aktywny udział w konsultacjach.

Więcej

Promocja firm z Polski Wschodniej podczas belgijskich targów „Foire de Libramont 2019”

Dom Polski Wschodniej w Brukseli zorganizował wspólne stoisko promocyjne podczas dorocznych Targów Rolnictwa, Leśnictwa oraz Agrobiznesu, które odbyły się w belgijskiej miejscowości Libramont-Chevigny w dniach 26-29.07.2019 r. W tym roku zaprezentowały się firmy z trzech regionów Polski Wschodniej: Polska Federacja Ziemniaka-Centrala Nasienna Nidzica z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, firmy STOP-SUN i Matiaszówka z Gminy Tuczna oraz Lubelskie Zioła i ECO-FARM Sosnówka z Województwa Lubelskiego, a także AGROTECH KIELCE, ERMET i Michalak Machines z Województwa Świętokrzyskiego.   Oferta firm z Polski Wschodniej jak zawsze spotkała się z dużym zainteresowaniem odwiedzających. Uczestnictwo w tak ogromnej imprezie było również okazją dla naszych firm do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.   Tegoroczne targi Foire de Libramont, które tradycyjnie już od 85 lat odbywają się w ostatni weekend lipca są największą tego typu imprezą w Europie. W tym roku uczestniczyło w targach około 220.000 zwiedzających i 800 wystawców, którzy zaprezentowali  blisko 5.000 marek swoich produktów na przestrzeni o powierzchni 300.000 metrów kwadratowych.  

Więcej

Uroczystość w Komitecie Regionów z okazji 15-lecia członkostwa Polski w UE

26 czerwca 2019 r. w budynku Europejskiego Komitetu Regionów odbyło się uroczyste przyjęcie zorganizowane przez wszystkie polskie biura regionalne z okazji 15 rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wśród uczestników znaleźli się członkowie Komitetu Regionów, posłowie do Parlamentu Europejskiego, wysocy urzędnicy Komisji Europejskiej, marszałkowie polskich regionów oraz wielu innych przedstawicieli instytucji, z którymi biura regionalne na co dzień współpracują. Uroczystość otworzył marszałek Olgierd Geblewicz jako przewodniczący Związku Województw RP, następnie głos zabrała unijna komisarz Elżbieta Bieńkowska oraz Markku Markkula – wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów. Wydarzenie było wyjątkową okazją nie tylko do uczczenia przypadającej w tym roku 15 rocznicy członkostwa Polski w UE, ale przede wszystkim do nawiązania nowych kontaktów i zaakcentowania obecności polskich biur regionalnych i ich znaczenia wśród unijnych urzędników oraz przedstawicieli biur regionalnych z innych krajów.

Więcej

W Komitecie Regionów z polskiej inicjatywy przyjęto informację ws. wirusa ASF

Komisja zasobów naturalnych Komitetu Regionów z inicjatywy byłego marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego przyjęła informację na temat wirusa afrykańskiego pomoru świń. Jest ona apelem do UE m.in. o zwiększenie finansowania na walkę z tą chorobą. Sosnowski przedstawił w poniedziałek w Brukseli informacje na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF) i jego wpływu na europejski rynek wieprzowiny. Została ona przyjęta przez komisję Komitetu Regionów. ASF nie jest groźny dla ludzi, ale dla nierogacizny jest chorobą śmiertelną i nie ma przeciw niemu skutecznej szczepionki. Jak powiedział PAP Sosnowski, który jest radnym sejmiku województwa lubelskiego, jak dotychczas nie powstał w Komitecie Regionów żaden dokument dotyczący tego problemu. „Mam nadzieję, że na jego bazie będą powstawały następne. Walka z ASF jest uciążliwa. Problem nie dotyczy tylko UE, ale również krajów spoza UE, z którymi graniczy UE” – wskazał. W opinii znajduje się propozycja wypracowania sposobów współpracy międzynarodowej w zwalczaniu tej choroby również w krajach spoza Wspólnoty, na Białorusi, Ukrainie czy w Rosji. „W opinii proponuję też wyasygnowanie, jeszcze w ramach obecnej perspektyw finansowej UE, odpowiednich środków na walkę z ASF, przede wszystkim na badania” – powiedział. Dodał, że nie podaje w niej konkretnych kwot, ale mówi o zwiększeniu środków. Sosnowski wskazał, że w walce z chorobą należy położyć nacisk na badania nad ASF, bo jak dotychczas nie wyprodukowano skutecznej szczepionki przeciwko temu wirusowi. „Trzeba nasilić te działania” – tłumaczył. Jak mówił, potrzebne jest też zwiększenie finansowania dla poszkodowanych gospodarstw. „W lubelskim mamy powiat, gdzie przez ASF zniknęło ponad 1,5 tys. gospodarstw” – powiedział. Ten przykład, jego zdaniem, pokazuje skalę problemu. Komitet Regionów jest organem

Więcej

Znamy laureatów konkursu #15latWMwUE

OGŁOSZONA INICJATYWA ZACHĘCAŁA UCZNIÓW Z WARMII I MAZUR DO ODKRYCIA I UDOKUMENTOWANIA NA STWORZONYM PRZEZ NICH FILMIE, JAK PRZEZ OSTATNICH 15 LAT ZMIENIŁO SIĘ MIEJSCE, W KTÓRYM MIESZKAJĄ. Konkurs był dwuetapowy. Pierwszy z nich zakładał opublikowanie nadesłanych prac w portalu społecznościowym Twitter. Jego użytkownicy przez dwa tygodnie mogli oddawać swoje głosy na film ich zdaniem najlepiej ukazujący pozytywne zmiany w województwie warmińsko-mazurskim po 15 latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Od początku na prowadzenie w liczbie „lajków” wysunął się film pt. „Europa w naszej szkole” uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych z Olsztyna. Jednakże swoich licznych fanów miał również zespół z Biskupca z filmem pt. „Biskupiec 2019”. Ostatecznie uczniowie z „Handlówki” ani razu nie stracili prowadzenia i tym samym zdobywają nagrodę publiczności użytkowników Twittera z liczbą 161 polubień. Burzliwe natomiast okazało się posiedzenie komisji konkursowej. Do ostatniej chwili nie było wiadomo kto zwycięży, a tym samym zdobędzie nagrodę główną – wyjazd do Brukseli. Ostatecznie wyłoniono następujących laureatów: – I miejsce i nagrodę główną, tj. wyjazd do Brukseli, otrzymują uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych z Olsztyna z pracą pt. „Europa w naszej szkole”. – II miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 – II Liceum Ogólnokształcące z Olsztyna z pracą pt. „15 lat w Unii – czas rozwoju i poprawy warunków życia”. – III miejsce zajął Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie z pracą pt. ”Powiat Kętrzyński w Unii Europejskiej”. Laureatów o miejscu i terminie rozdania nagród poinformują organizatorzy. Nagroda główna to wyjazd do Brukseli. Nagrody zostaóły wręczone podczas SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK 17 CZERWCA. 

Więcej