Zbiórka darów dla powodzian

W maju trzy z pięciu województw wchodzących w skład Domu Polski Wschodniej – lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie – dotknięte zostały klęską powodzi. Solidaryzując się z rodakami z tych regionów, Dom Polski Wschodniej zorganizował akcję pomocy dla powodzian w formie zbiórki darów.

Z regionów najbardziej dotkniętych kataklizmem nadesłane zostały listy najpotrzebniejszych rzeczy oraz adresy placówek najpilniej potrzebujących pomocy. Wszyscy, którzy chcieli przyłączyć sie do akcji i pomóc Polakom z zalanych terenów mogli wpłacać pieniądze bezpośrednio na konta lokalnych oddziałów Caritas i innych instytucji w Polsce, które organizują zbiórki pieniędzy, bądź przekazywać dary rzeczowe bezpośrednio do siedziby Domu Polski Wschodniej.

Zbiórka prowadzona była w dniach 7-12 czerwca. Firma Stan-Trans z Lublina nieodpłatnie przewiozła zebrane dary do Polski. Dyrektorowi Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego udało się pozyskać wsparcie dla tej inicjatywy Panów Ambasadorów: Sławomira Czarlewskiego – Ambasadora RP w Królestwie Belgii, Jana Tombińskiego – Stałego Przedstawiciela RP przy UE oraz Bogusława Winida – Stałego Przedstawiciela RP przy NATO. Protokoły z przekazania darów zostały wysłane do regionów.