Wizyta studyjna nt. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku

W dniach 13-14 grudnia w Brukseli odbyła się wizyta studyjna, której tematem przewodnim była „Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej”. Na zaproszenie Domu Polski Wschodniej do Brukseli przybyli reprezentanci różnych instytucji mających swą siedzibę na wschodnich terenach Polski.

Uczestnicy wizyty studyjnej wzięli udział w szeregu spotkań m.in. w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej, Komitecie Regionów, Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Konsumentów, COPA-COGECA – europejskiej organizacji zrzeszającej rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze, Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Naturalnego Komisji Europejskiej. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli też okazję odwiedzić Dom Polski Wschodniej w Brukseli i porozmawiać z jego pracownikami, którzy przedstawili zebranym działania wspólnego przedstawicielstwa w bieżącym roku, zaprezentowali plan działań Domu na przyszły rok oraz omówili ważniejsze zagadnienia związane ze specyfiką pracy w stolicy Unii Europejskiej. Ważnym punktem wizyty było spotkanie w siedzibie Domu z Radcą Ministrem Andrzejem Babuchowskim ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, który m.in. omówił stanowisko Polskiego Rządu w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. oraz przybliżył zebranym proces negocjacji z Komisją Europejską.

Uczestnicy wzięli także udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE przez Ambasadora Jana Tombińskiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. Spotkanie było dobrą okazją do rozmów i wymiany poglądów w gronie polskich pracowników pracujących w Brukseli oraz przedstawicieli instytucji Unijnych i innych państw UE.