Prezentacja oferty inwestycyjnej Regionów Polski Wschodniej podczas Bepolux Business Lunch w Brukseli

26 maja w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbył się Bepolux Business Lunch: „5 regionów – 1 miejsce. Polska Wschodnia – nowe możliwości dla inwestorów”

Bepolux (Belgijsko – Polsko – Luksemburska Izba Handlowa) jest organizacją typu non profit, zrzeszającą prywatne spółki, federacje, a także ludzi biznesu, posiadających doświadczenie  w obszarze handlu i inwestycji. Wszyscy członkowie korzystają ze wspólnych sieci kontaktów i dzielą się ze sobą swoimi doświadczeniami. Główną misją Bepoluxu jest promowanie belgijskich oraz luksemburskich inwestycji w Polsce. Bepolux wspiera też nawiązywanie współpracy polskich przedsiębiorców z belgijskimi, czy też luksemburskimi partnerami.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób. Byli to przedstawiciele firm prywatnych z różnych sektorów, izb handlowych oraz instytucji publicznych, wspierających kontakty międzynarodowe, przedstawiciele sektora usług doradczych dla przedsiębiorstw, a także przedstawiciele Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP. Zebrani mieli okazję wysłuchać prezentacji na temat ofert inwestycyjnych pięciu województw wchodzących w skład Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

W trakcie wystąpienń eksperci z regionów przedstawili podstawowe dane statystyczne dotyczące każdego z  województw, omówili ofertę inwestycyjną, poświęcając przy tym szczególną uwagę specjalnym strefom ekonomicznym. Moderator spotkania, Pan Jean-Marie De Baerdemaeker, Dyrektor Bepolux, zaznaczył, że regiony wschodnie Polskijak są ważnym dla Unii terenem inwestycyjnym, ze zwględu na ich bliskość i dobre kontakty z Partnerami Wschodnimi, takimi jak Ukraina czy Białoruś.

Po prezentacjach miały miejsce rozmowy ekspertów z poszczególnymi gośćmi, zainteresowanymi danym regionem, w trakcie których szczegółowo omawiane były możliwości inwestycyjne.