Wizyta studyjna studentów Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, które zorganizowało wizytę studyjną w Belgii zwróciło się do biur regionalnych z Domu Polski Wschodniej z prośbą o możliwość zorganizowania spotkania z przedstawicielami w dniu 12 marca 2011 roku. W spotkaniu uczestniczył również gościnnie Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Małopolskiego, Pan Filip Zoń.

Celem wizyty było zapoznanie się z działanością Domu Polski Wschodniej w Brukseli, jaką rolę biura regionalne pełnią przy zagadnieniu lobbowania  na rzecz projektów złożonych w Brukseli przez władze samorządowe oraz instytucje z Polski Wschodniej: jak wygląda procedura lobbowania, jakie są efekty czy też odniesione sukcesy, jak również na rzecz jakich projektów odbywa sie proces lobbowania.

Przedstawiciele Warmii i Mazur – Małgorzata Wasilenko, Podkarpacia – Piotr Kwaśniak, Lubelszczyzny – Marta Smulkowska i Małopolski – Filip Zoń przeprowadzili z gośćmi rozmowę na temat możliwości pozyskiwania środków dla regionów, zakresu zadań biur regionalnych oraz specyfiki organizacji jaką jest Dom Polski Wschodniej – czym właściwie jest, jakie ma zadania.

W wizycie uczestniczyła czteroosobowa grupa z towarzyszeniem opiekuna naukowego koła, Pana Grzegorza Kościelniaka.
Podczas pobytu w Brukseli studenci będą uczestniczyć też w spotkaniach w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, jak również wezmą udział w obradach Komisji Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim.