Spotkanie w sprawie priorytetów DPW

W Domu Polski Wschodniej 27 stycznia odbyła się narada, mająca na celu omówienie planu działań na 2011 rok. Wzięli w nim udział przedstawiciele województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

W rolę gospodarza wcielił się marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman, pełniący w tym roku rolę koordynatora (koordynatorzy zmieniają się co 12 miesięcy, są nimi gospodarze poszczególnych województw mających swoje przedstawicielstwa w DPW). Poza nim obecni byli m.in.: marszałek województwa podlaskiego Jarosław Dworzański, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski i Piotr Franaszek, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki urzędu marszałkowskiego w Lublinie, a także przedstawiciele biur regionalnych.
Poza priorytetami i działaniami DPW na ten rok, tematem rozmów był wkład naszych regionów w zbliżającą się polską prezydencję w Unii Europejskiej.