Dom Polski Wschodniej współgospodarzem polskiego przyjęcia świątecznego

3 grudnia w salach reprezentacyjnych Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii odbyło się przyjęcie świąteczne współorganizowane przez Ambasadora RP w Królestwie Belgii, Artura Harazima i Dom Polski Wschodniej.

Sześć lat temu, 2 grudnia 2009 roku, Marszałkowie pięciu województw Polski Wschodniej podpisali porozumienie o utworzeniu wspólnego przedstawicielstwa w Brukseli. Koordynację nad pracami Domu Polski Wschodniej sprawują poszczególne województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Dom Polski Wschodniej powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli umożliwiając pełniejsze wykorzystanie wspólnego potencjału rozwojowego.

W tym roku, podobnie jak 6 lat temu, działaniom Domu Polski Wschodniej  przewodził Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

To pierwsze w tym roku spotkanie świąteczne było okazją do podsumowania 6. lat współpracy w ramach DPW, a także przekazanie koordynacji przez Pana Gustawa Marka Brzezina – Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sławomirowi Sosnowskiemu – Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

Świadkami tego wydarzenia byli: posłowie do Parlamentu Europejskiego, polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów, pracownicy Komisji Europejskiej, przedstawiciele biznes belgijskiego i polskiego w Belgii, MSZ Królestwa Belgii oraz przedstawiciele Pałacu.