Projekt opinii Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie Europejskiego Roku Kolei 2021 przyjęty

Opinia Marszałka Jarosława Stawiarskiego w sprawie Europejskiego Roku Kolei 2021 przyjęta przez Komisję COTER w Europejskim Komitecie Regionów.

 

 W dniu 13 lipca 2020 roku odbyło się głosowanie and projektem opinii opracowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego- Jarosława Stawiarskiego. Opinia została przyjęta większością głosów.

Europejski Rok Kolei 2021 będący tematem przygotowanej przez Pana Marszałka Stawiarskiego opinii był jednym z głównych zagadnień poruszanych podczas piątkowego posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE.

Jest to pierwsza opinia przygotowana przez Pana Marszałka Stawiarskiego jako sprawozdawcy Europejskiego Komitetu Regionów.

Przygotowana opinia wiąże się z propozycją Komisji Europejskiej, aby rok 2021 był Europejskim Rokiem Kolei. W 2021 r. szereg imprez, spotkań, wydarzeń, incjatyw oraz kampani będzie promować kolej jako bezpieczny, innowacyjny i zrównoważony środek transportu. Europejski Komitet Regionów jako organ doradczy Unii Europejskiej ma za zadanie  przygotowanie opinii na podstawie przedłożonego wniosku ustawodawczego, a następnie przekazanie opinii odpowiednim instytucjom unijnym.

W swojej opinii Marszałek Jarosław Stawiarski podkreślał znaczenie wspierania niskoemisyjnych gałęzi transportu takich jak kolej, co jednocześnie zdaniem Pana Marszałka wpisuje się nie tylko w priotytety Komisji Europejskiej, lecz również Komitetu Regionów.

W opracowanym przez siebie dokumencie Marszałek Stawiarski kładzie szczególny nacisk na konieczność między innymi: zapewnienia właściwego finansowania infrastruktury, rozwijania nowych korytarzy  transportowych, przywracania połączeń kolejowych, a także rozwijania kolei dużych prędkości.

Podczas debaty poprzedzającej poniedziałkowe głosowanie and projektem opinii członkowie Komisji COTER
w swoich wystąpieniach chwalili projekt opinii za jej merytoryczność oraz kompletne ujęcie zagadnienia.

Kolejnym  krokiem będzie przyjęcie opinii Pana Marszałka podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów zaplanowanej na pażdziernik tego roku.