Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprowadził panel podczas Forum w Krynicy

Eksperci z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Rosji oraz Ukrainy wzięli udział w dyskusji o osiągnięciach i wyzwaniach stojących przed Partnerstwem Wschodnim Unii Europejskiej. Panel był częścią XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój. Spotkania poprowadził marszałek województwa Jacek Protas.

Spotkaliśmy się w Krynicy w bardzo ciekawym czasie – na kilka tygodni przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Wilnie – powiedział otwierając panel marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas. – Oczywiście bardzo ważne są kontakty na szczeblu rządowym, jednak współpraca międzynarodowa musi mieć także swój wymiar regionalny i lokalny, aby była skuteczna i służyła dobrze mieszkańcom – dodał.

Państwami, które szczególnie mocno lobbowały za aktywną polityką Unii Europejskiej wobec państw  Europy Wschodniej i Kaukazu, były Polska i Szwecja. W ramach partnerstwa strony pracują nad wypraco¬waniem lepszych warunków dla handlu międzynarodowego, wymiany międzykulturowej, współpracy energetycznej, jak również zwiększenia udziału UE w procesach pokojowych w regionie.

Marszałek Jacek Protas jest autorem opinii dotyczącej sytuacji samorządu terytorialnego w Gruzji.  Opracowanie „Samorząd regionalny i lokalny w Gruzji a rozwój współpracy między Gruzją i UE” zostało przyjęte przez Komitet Regionów Unii Europejskiej.