Wystawa poświęcona Księdzu Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu w Parlamencie Europejskim

W dniu 19 czerwca 2012 r. Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz uczestniczył w otwarciu wystawa pt. „Z otwartymi dłońmi” poświęconej Księdzu Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ, Misjonarzowi Afryki organizowanej w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Bezpośrednio przed tym wydarzeniem odbyło się seminarium na temat życia i pracy Księdza Kardynała.

 

Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” została zaproszona wraz z wystawą do Brukseli przez Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbietę Łukacijewską. Honorowy patronat nad wystawą objął: Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012 prof. Jerzy Buzek. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Marszałek Województwa Podkarpackiego dr Mirosław Karapyta.

Wspomniana wystawa była już eksponowana w Dachau, na terenie dawnego obozu koncentracyjnego, w dniach od 25 października 2011 r. do 8 stycznia 2012 r. oraz 11 kwietnia 2012 r. w Sejmie RP w Warszawie.

Od 2008 r.  Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego zdołała, dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej, odbudować i odnowić dworek myśliwski Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej, gdzie otworzyła muzeum swojego Patrona, oraz – w związku z 100 – rocznicą urodzin Kardynała – wydała okolicznościowy medal, który wybito w Mennicy Polskiej. Od 2008r. Fundacja im Ks. Kard. A. Kozłowieckiego „Serce bez granic” organizuje konferencje naukowe i wystawy.

W otwarciu wystawy uczestniczyła również młodzież szkolna z Województwa Podkarpackiego – laureaci m.in. konkursu „Piosenki Naszych Ojczyzn w Unii Europejskiej” oraz „VII Europejskiego Konkursu Kulinarnego EKOGALA 2012″. Wyjazd do Brukseli wyróżnionych uczniów został sfinansowany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Młodzież z Podkarpacia zwiedziła ponadto instytucje unijne oraz największe atrakcje turystyczne i zabytki Brukseli.

W trakcie pobytu w Brukseli Sławomir Miklicz spotkał się z John’em Buftonem, Posłem do Parlamentu Europejskiego, Koordynatorem Prac Komisji Rozwoju Regionalnego. Rozmowa dotyczyła możliwości nawiązania współpracy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Walią, którą reprezentuje Poseł Bufton.

Katarzyna Stachowicz
Piotr Kwaśniak

Oddział współpracy międzynarodowej
Kancelaria Zarządu Województwa Podkarpackiego