Sympozjon „Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy”

W dniach 10 – 12 maja w Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego w Krasnogrudzie Dom Polski Wschodniej w Brukseli będący wspólnym przedstawicielstwem województwa Lubelskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego i Warmińsko-Mazurskiego w partnerstwie z Fundacją Pogranicze zorganizował sympozjon pt. „Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy”.

Spotkanie adresowane było do samorządowców z pięciu polskich wschodnich województw, przedstawicieli organizacji pozarządowych i kulturalnych z Polski oraz krajów objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. Tematem warsztatów i debat, które odbyły się pod Sejnami była współpraca różnych środowisk przy realizacji projektów w obszarze dialogu międzykulturowego oraz stworzenie platformy dla współpracy i wymiany doświadczeń w tym obszarze. Ponadto podjęto próbę wypracowania konkretnych propozycji projektów angażujących różne podmioty w realizację długofalowych, partnerskich działań ze Wschodem.Ważnym punktem spotkania była promocja wydanego przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli i Fundację Pogranicze polskiej wersji „Podręcznika Dialogu. Zaufanie i tożsamość”. Podręcznik, który powstał w ramach „Wędrownej Akademii Dialogu Międzykulturowego” (Sarajewo, Wrocław, Berlin, Sejny, Bruksela) zaprezentowany został w Białej Synagodze w Sejnach przed rozpoczęciem koncertu „Gilgamesz” (kompozycja Tomasza Krzyżanowskiego na chór, trio jazzowe i kwartet smyczkowy w wykonaniu Teatru Chorea z Łodzi). Angielskojęzyczna wersja książki „A Handbook of Dialogue. Trust and Identity” prezentowana  była  w Brukseli podczas Sympozjonu NOWA AGORA. Podręcznik Dialogu, gromadzący ponad 40 artykułów, stanowi refleksję nad problematyką dialogu międzykulturowego w krajach Europy Środkowej. Podręcznik Dialogu jest zwieńczeniem wieloletniego programu Fundacji Pogranicze – Sympozjonu NOWA AGORA.

W programie spotkania sympozjonu w Krasnogrudzie znalazła się debata poświęcona znaczeniu kultury dla rozwoju dobrosąsiedzkiej współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego. Debatę poprowadził dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” Krzysztof Czyżewski. Udział w niej wzięli udział zagraniczni goście: Levan Khetaguri (Fundacja Caucasus), Iryna Magdysh (Dyrektor Programowy Muzeum Idei we Lwowie), Ales Antsipenka (Collegium Białoruskie).

W ramach sympozjonu odbyły się także warsztaty, których celem było wypracowanie konkretnych form współpracy i rozwiązań w obrębie polityki kulturalnej dla działań w programach: „Wschód Kultury”, „Laboratoria Praktyk Międzykulturowych” oraz „Wschodnia Oś Kultury”. Warsztaty prowadzone były przez przedstawicieli Fundacji i Ośrodka Pogranicze, Warsztatów Kultury w Lublinie oraz Narodowego Centrum Kultury.

W ramach sympozjonu dobyło się także kolejne spotkanie z cyklu Cafe Europa – czyli Latająca Kawiarnia Literacka z udziałem poetów litewskich, białoruskich i ukraińskich – m.in. Janiny Osewskiej (Augustów), Andreja Khadanovicha (Białoruś), Kornelijusa Platelisa (Litwa), przy muzyce kwartetu jazzowego Harmony Of The Spheres.

Ostatnim elementem programu obrad była prezentacja Krzysztofa Łątki (Urząd Miasta Lublin) i Rafała Kozińskiego (Warsztaty Kultury) na temat planowanego na 1-6 października br. Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej „Kultura dla Partnerstwa”, który odbędzie się w Lublinie.

Dwudniowy sympozjon zakończyło się przyjęciem wspólnego stanowiska podsumowującego jego wyniki oraz zwierającego rekomendacje dalszych działań w sferze kulturowego wymiaru Partnerstwa Wschodniego.