Wizyta studyjna Domu Polski Wschodniej

W dniach 19-20 czerwca br. Dom Polski Wschodniej w Brukseli zorganizował wizytę studyjną dotyczącą zagadnień związanych ze źródłami energii odnawialnej pt. „Energia w regionach”, która odbyła się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EU Sustainable Energy Week 2012). Co roku setki instytucji i organizacji w ponad 30 krajach biorą udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonej Energii (EUSEW), współorganizując swoje wydarzenia w ramach „Dnia energii” oraz prowadząc działania służące promocji efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Tegoroczna, siódma edycja EUSEW trwała od 18 do 22 czerwca. Głównym tematem tegorocznej konferencji wysokiego szczebla w Brukseli było niedawno przyjęte porozumienie w sprawie strategii rozwoju energetyki odnawialnej.

Do udziału w wizycie zostali zaproszeni pracownicy departamentów Urzędów Marszałkowskich oraz klastrów i agencji zajmujących się na co dzień kwestiami dotyczącymi energii odnawialnej.

Pierwszy dzień wizyty rozpoczął się od spotkania z p. Hermanem Sioen’em, Dyrektorem ds. odpadów komunalnych i przemysłowych firmy Isvag, która powstała poprzez połączenie wielu podmiotów gminnych w jeden konglomerat na rzecz utylizacji odpadów miejskich, a tym samym niemalże całkowitej rezygnacji z konwencjonalnych metod składowania odpadów. Po przywitaniu gości z Polski p. Sioen zaprezentował film dot. fabryki. Co ciekawe zakład odbiera odpady od ok. 1 000 000 mieszkańców aglomeracji antwerpskiej, a następnie przetwarza je w popiół i energię elektryczną (80% produkcji zakładu) dostarczaną do ponad 20 000 odbiorców. Następnie w asyście wykwalifikowanego pracownika oraz Dyr. H. Sioen’a uczestnicy wizyty mieli okazję zobaczyć cały ciąg technologiczny od momentu ważenia i składowania odpadów, poprzez ich przetwarzanie przy użyciu spalania w wielkich piecach przemysłowych rozgrzanych do temperatury ponad 900 st. Celsjusza, procesy schładzania i odzyskiwania metali szlachetnych przy użyciu magnesów, aż do momentu uzyskania energii elektrycznej i popiołu budowlanego, który następnie jest używany jako jedna z warstw przy budowie autostrad i dróg szybkiego ruchu.

Kolejnym punktem programu był udział w seminarium pt. „Rozwiązania energetyczne na terenach wiejskich i górskich „, które zostało zorganizowane przez Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayours), Dom Szkocki (Scotland House) oraz inicjatywę Euromontana. Wydarzenie to odbyło się w ramach odbywającego się w Brukseli w dniach 18-22 czerwca 2012 r. Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (Energy Week). Seminarium podzielone zostało na 2 części. Podczas pierwszej części zgromadzeni uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji dotyczących 3 zagadnień tematycznych: rolnictwo i energia, zarządzanie wielopoziomowe na obszarach wiejskich oraz najoszczędniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne w rolnictwie. Następnie wszyscy goście zostali podzieleni na grupy robocze, które składały się z przedstawicieli administracji szczebla regionalnego i lokalnego, naukowców, praktyków projektów międzynarodowych oraz przedsiębiorców. Podczas dyskusji w grupach wymieniano poglądy na 3 ww. tematy oraz notowano je na bloku papieru. Po wielu pożytecznych dla wszystkich dyskusjach nadszedł czas na konkluzje końcowe, które w bardziej rozbudowanej formie zostaną opracowane jako raport końcowy i przedstawione w formie elektronicznej.

Drugi dzień wizyty rozpoczął się od uczestnictwa w międzynarodowej konferencji pt. „Inteligentne regulacje dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych – perspektywa Unii Europejskiej”. Wydarzenie to przyciągnęło wielu znamienitych profesjonalistów z dziedziny inteligentnych sieci elektroenergetycznych z całej Unii Europejskiej. Podczas konferencji swoje wystąpienia mieli zarówno przedstawiciele Komisji Europejskiej (DG Energy, DG Infso), przemysłu (Eurelectric, Digitaleurope) jak i przedstawiciele narodowych
potentatów dostarczających energię elektryczną do setek tysięcy odbiorców bezpośrednich (AEEG, BNetzA, Oracle, Stedin). Organizatorzy zadbali nie tylko o odpowiedni dobór prelegentów, ale również o bardzo wysoką jakość prowadzonych dyskusji. Zakończeniem dnia drugiego, jak i całej wizyty było spotkanie zorganizowane w Komitecie Regionów z dr Krzysztofem Nowaczkiem, który omówił uczestnikom działalność Komitetu Regionów oraz najistotniejsze punkty dotyczące miejsca energii odnawialnej w „Strategii Europa 2020” w kontekście regionalnym.