Województwo Podkarpackie prezentuje się podczas konferencji „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”

Dnia 15 czerwca 2012 r. odbyła się, rozpoczęta przez Komisarza Johannes’a Hahn’a, 5-ta edycja konferencji „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”. Wydarzenie to miało charakter ogólnoeuropejski i przyciągnęło ponad 450 osób, które aktywnie włączają się w zmiany jakie zachodzą w ich regionach.

Województwo Podkarpackie reprezetowane było przez Piotra Czerepiuka, Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Michała Pileckiego, Menadżera Projektu z Doliny Lotniczej oraz Sylwestra Pokrywkę, Przedstawiciela Województwa Podkarpackiego w Brukseli.
Głównym punktami całodziennych obrad były wyzwania oraz różnorakie ograniczenia związane z wdrażaniem warunków do jak najlepszej implementacji inteligentnej specjalizacji z wykorzystaniem Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w każdym z regionów Wspólnoty. Zarówno mówcy z poszczególnych paneli jak i zgromadzona licznie publiczność wymieniali poglądy nt. jak najskuteczniejszego dostosowywania „smart specialisations” do poszczególnych realiów regionalnych.