Kongres „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” w dniach 4-6 października w Lublinie

W dniach 4-6 października w Lublinie odbędzie się druga edycja Kongresu „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” organizowanego w ramach projektu Wschód Kultury.

Organizatorzy, wśród których znajdują się między innymi: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Narodowe Centrum Kultury, Miasto Lublin, Warsztaty Kultury i Transkultura, proponują uczestnikom otwarty program debat i warsztatów.  Będą one odbywały się w kilku miejscach jednocześnie, zgodnie z podziałem na pięć głównych obszarów tematycznych Kongresu: Kultura i Tożsamość, Kultura i Rozwój, Kultura Społecznie Zaangażowana, Kultura Nowych Technologii oraz Kultura Nowych Kompetencji. Zadaniem tego wydarzenia jest przybliżanie uczestnikom różnych kultur oraz integracja pomiędzy twórcami, krytykami, organizatorami kultury, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Do udziału w Kongresie zgłosiło się ponad 500 osób z ponad 20 krajów.
Szczegółowy program Kongresu oraz opis dyskusji i warsztatów, a także wszelkie potrzebne uczestnikom informacje dostępne są na stronie internetowej: epccongress.eu.
Kongresowi będzie towarzyszył festiwal „Integracje-Mediacje,” podczas którego zaprezentują się artyści pochodzący z krajów członkowskich Partnerstwa Wschodniego.