Wizyta studyjna Domu Polski Wschodniej w Brukseli dot. Wspólnej Polityki Rolnej i rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r.

W dniach 18 – 19 września 2013 r. Dom Polski Wschodniej w Brukseli zorganizował wizytę studyjną, której tematyka poświęcona została Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej i rozwojowi obszarów wiejskich po 2013 r.

Uczestnicy wizyty studyjnej wzięli udział w spotkaniach eksperckich z Krzysztofem Kasprzykiem, Radcą Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE z Wydziału ds. Polityki Regionalnej i Spójności; Andrzejem  Babuchowskim, Radcą Ministrem Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE z Wydziału ds. Rolnictwa i Rybactwa; Zbigniewem Fąfarą, reprezentującym Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej; Maciejem Krzysztofowiczem z Działu analiz międzynarodowych Komisji Europejskiej oraz Krzysztofem Sulimą z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej. Ponadto uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zobaczyć Parlament Europejski oraz spotkać się i porozmawiać o polityce rolnej Unii Europejskiej z posłami do Parlamentu Europejskiego: Arkadiuszem Bratkowskim i dr Czesławem  Siekierskim.

Eksperci zaznaczyli, że zarówno Polityka Spójności jak i Wspólna Polityka Rolna będą miały w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 obszary wspólne. Sytuacja ta może rodzić pewne nieścisłości dla Instytucji Zarządzających oraz beneficjentów Programów. Dlatego też Komisji Europejska ma przedstawić przewodnik po najistotniejszych dokumentach wraz ze stosowną interpretacją przepisów. Stwierdzono również, że zwiększona koordynacja pomiędzy funduszami umożliwi lepszą realizację wspólnych celów wynikających ze Strategii Europa 2020.

Bardzo szybkie zmiany w temacie rolnictwa zachodzące w ujęciu globalnym wymuszają stosowne reformy ze strony decydentów na poziomie krajowym i europejskim. Główne wyzwania zidentyfikowane przez Komisję Europejską to wyzwania ekonomiczne, środowiskowe i terytorialne. W ślad za wymienionymi wyzwaniami ustanowiono 3 cele nowej polityki rolnej: wzmocnienie konkurencyjności, lepszy i trwały rozwój oraz większa skuteczność na rynkach.

W nowej perspektywie finansowej istotne z punktu widzenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie podejście zorientowane na rezultaty przeprowadzanych działań. Powstanie odpowiednio skonstruowany system monitorowania i ewaluacji, który pozwoli na bieżąco oceniać działania oraz stopień w jakim spełniają one zamierzone rezultaty. System ten pozwoli również określić stopień dywersyfikacji tematów jakimi będą mieć możliwość zająć się gospodarstwa towarowe w momencie przekształcania się (skrócenie łańcucha rolnego, inwestycja w szkolenia lub innowacje z zakresu rolnictwa) lub uzupełniania swojej oferty (produkcja żywności ekologicznej, agroturystyka, sprzedaż bezpośrednia itp.).