Zapraszamy na konferencję „Europejska Wartość Dodana Polityki Spójności w regionach”

Dom Polski Wschodniej w Brukseli zaprasza do udziału w konferencji „Europejska wartość dodana Polityki Spójności w regionach”, która odbędzie się 21 listopada 2017 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Celem konferencji będzie zaprezentowanie stanowiska Polski i regionów Polski wschodniej, w kontekście wybranych aspektów budowy nowej, zreformowanej Polityki Spójności po roku 2020. Jednym z kluczowych tematów poruszony podczas konferencji będą efekty i przyszłość Programu Polska Wschodnia. Pragniemy pokazać, że ten program w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju naszych regionów i że widzimy potrzebę jego dalszej kontynuacji. Wraz z władzami naszych pięciu regionów, współgospodarzem wydarzenia będzie Krzysztof Hetman, eurodeputowany i członek Komisji REGI Parlamentu Europejskiego. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali wysocy rangą przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Komitetu Regionów. Wydarzenie przygotowywane jest we współpracy z Wydziałem Polityki Regionalnej Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

Wydarzenie ma być okazją do zaprezentowania pozytywnego polskiego przekazu w sprawie przyszłości Polityki Spójności i Programu Polska Wschodnia, w oparciu o zdobyte doświadczenia z realizacji tych polityk w Polsce. Podczas konferencji zostanie zaprezentowane stanowisko regionów Polski Wschodniej zawierające propozycje i rekomendacje na rzecz przyszłości Programu Polska Wschodnia w kolejnej perspektywie finansowej UE. Stanowisko jest aktualnie przygotowywane przez Departamenty Polityki Regionalnej naszych Urzędów Marszałkowskich.

Podczas konferencji głos zabiorą m.in. Marszałkowie z Polski Wschodniej, minister Jerzy Kwieciński, Poseł do PE Krzysztof Hetman oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej i Europejskiego KomitetuRegionów.

Rejestracja i program tutaj