Klub Przyjaciół Domu Polski Wschodniej

12 grudnia 2012 r. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie Klubu Przyjaciół Domu Polski Wschodniej. Głównym tematem spotkania, poprzedzonego koncertem kolęd, było przekazanie koordynacji nad działaniami DPW – koordynację w imieniu Marszałka Województwa Jarosława Dworzańskiego odebrał Michał Szczepura, Przedstawiciel Województwa Podlaskiego w Brukseli.

Przedstawiciel koordynatora z roku 2012, Wiesław Rygiel, Dyrektor Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, podsumował działania Domu Polski Wschodniej w kończącym się bieżącym roku. Nowy koordynator przedstawił propozycje działań Domu Polski Wschodniej na rok 2013. Duża część działań skupiać się będzie na spotkaniach eksperckich i wizytach studyjnych. Aktywność Domu Polski Wschodniej ma dotyczyć również rozwoju obszarów wiejskich, wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz klastrów.  Jak podkreślił Michał Szczepura, jednym z największych, wspólnych przedsięwzięć Domu Polski Wschodniej w nadchodzącym roku będzie kontynuacja działań związanych z konferencją „Partnerstwo Wschodnie – jako projekt kulturowy” w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

Po oficjalnej części spotkania goście zostali zaproszeni do degustacji tradycyjnych polskich potraw wigilijnych.