O możliwościach wsparcia rozwoju MŚP i klastrów w Domu Polski Wschodnie

W dniach 18-19.11 br. Dom Polski Wschodniej gościł przedstawicieli firm, klastrów, instytucji otoczenia biznesu, instytucji pożyczkowych i poręczeniowych oraz urzędów marszałkowskich podczas wizyty studyjnej organizowanej przez przedstawicieli w Brukseli województw: lubelskiego i świętokrzyskiego.

Uczestnicy mieli możliwość spotkać się i zdobyć najświeższe informacje od ekspertów Ambasady RP w Królestwie Belgii oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz złożyć wizytę w parku technologicznym Greenbridge w Oostende.  Głównymi tematami rozmów prowadzonych podczas wizyty były możliwości wsparcia rozwoju sektora MŚP oraz klastrów za pomocą odpowiednich mechanizmów i narzędzi dostępnych na rynku funduszy unijnych.  Zaproszeni eksperci udzielali szczegółowych informacji m.in. w zakresie:

Program Cosme – Programme for the Competitivness of Enterprises and SMEs. Finansowanie dla MŚP, kreowanie odpowiedniego środowiska sprzyjającego tworzeniu nowych przedsiębiorstw, wspieranie przedsiębiorczości, wzmacnianie konkurencyjności gospodarki oraz wspieranie internacjonalizacji MŚ

Program Horyzont 2020, wsparcie na rzecz współpracy i absorbcji potencjału badawczo – rozwojowego w celu podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności MŚP.

Mechanizmy nawiązywania relacji międzynarodowych, narzędzia promocji towarów  i usług

Możliwości wsparcia rozwoju MŚP i klastrów w perspektywie 2014-2020