Wystawa fotografii upamiętniająca strajki lubelskie

4 października członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, otworzył w Domu Polski Wschodniej w Brukseli wystawę „Zaczęło się w lipcu”. Ekspozycję, stworzoną z materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Urzędu Miasta Świdnik, WSK „PZL-Świdnik” SA oraz prywatnych kolekcji, zorganizował z okazji XXX-lecia strajków lipcowych Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach działalności Domu Polski Wschodniej.

Wystawa składa się z 22 paneli ekspozycyjnych i poświęcona jest wydarzeniom sprzed 30 lat, które rozegrały się w zakładach pracy Lublina i Lubelszczyzny. To właśnie tu opór społeczny przybrał na masową skalę formę strajku okupacyjnego, z powodzeniem zastosowanego później w Gdańsku, w Szczecinie i kopalniach Śląska. W warunkach stanu wojennego wielu uczestników tych wydarzeń doznało represji ze strony Służby Bezpieczeństwa, wielu z nich zostało wykluczonych z życia publicznego, złamano im kariery zawodowe, zniszczono im życie prywatne. Arkadiusz Bratkowski – otwierając wystawę – zaznaczył, że mówiąc o strajkach 1980 roku, o podpisaniu porozumień sierpniowych i o powstaniu NSZZ „Solidarność”, należy pamiętać, że tak naprawdę to wszystko zaczęło się na Lubelszczyźnie.

Prezentując wystawę „Zaczęło się w lipcu” chcieliśmy wyrazić szacunek i uznanie dla postawy mieszkańców Świdnika, Lublina i innych miejscowości Lubelszczyzny. Wernisaż wystawy cieszył się dużym zainteresowaniem, salę zapełnili goście z delegacji z Polski, posłowie do Parlamentu Europejskiego, pracownicy Stałego Przedstawicielstwa i Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele innych regionów w Brukseli.