Polska Wschodnia podbija Targi Brussels Innova – Świętokrzyskie 3 rok pod rząd z medalem

Regiony Polski Wschodniej absolutnym hegemonem Targów Innova – Świętokrzyskie wraca z wydarzenia ze złotym medalem. Po raz trzeci uczniowie Technikum Elektronicznego w Połańcu wracają z medalem. Mariusz Bielaska, uczeń klasy IVA Technikum Elektroniczenego za swój wynalazek lokalizator osób zaginionych, otrzymał złoty medal i nagrodę specjalną.

To po brązowym medalu w roku 2011 i złotym z wyróżnieniem w roku 2012, tegoroczny medal – to kolejny ogromny sukces Technikum Elektronicznego. Składa się na niego właściwa i konsekwentna realizacja założonych przed wielu laty celów. Wsparcie uczniów w ich jak najlepszym rozwoju i wskazania jak można najlepiej realizować swoje pasje – to nasz edukacyjny priorytet. Sukcesy zewnętrzne w olimpiadach, konkursach, są najlepszym potwierdzeniem słuszności prowadzonych działań (wymagających niezwykle innowacyjnego podejścia i ogromu pracy).

Tegoroczny udział w targach BRUSSELS INNOVA był finansowany z środków własnych szkoły.  Udzial w Brussels Innova był nagrodą za zajęcie I i II miejsca w Polsce w konkursie MŁODY WYNALACA. Organizatorem prestiżowego konkursu jest firma  Eurobusiness-Haller oraz Fundacja Haller Pro Inventio. Patronat nad nim objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego Pani prof. Barbara Kudrycka.

Źródłó: Technikum Elektroniczne w Połańcu.