Rozmowy Domu Polski Wschodniej z władzami Euroregionu Dniestr z Ukrainy

We wtorek 8 października 2013 r. w siedzibie Domu Polski Wschodniej w Brukseli, miało miejsce spotkanie przedstawicieli regionu z władzami Euroregionu Dniestr na Ukrainie. Gośćmi DPW byli m.in. Pan Sergiy Tatusiak, Przewodniczący Euroregionu, Przewodniczący Winnickiej Rady Obwodowej; Pan Gavrylov Oleksii, Przewodniczący Rady Regionalnej Stałego Komitetu Integracji Europejskiej oraz Pan Olexandre Moroz, Przedstawiciel Regionu Winnica w Brukseli.

Michał Szczepura, przedstawiciel woj. podlaskiego w Brukseli i koordynator DPW w roku 2013, przedstawił gościom główne kierunki działań, cele strategiczne i operacyjne DPW. Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego poprowadził część debaty związaną z potrzebą wymianą doświadczeń w zakresie prowadzenia efektywnej, nowoczesnej polityki rozwoju regionalnego. Krzysztof Wójcik, przedstawiciel woj. świętokrzyskiego w Brukseli omówił zaś konieczność rozszerzenia istniejącej współpracy z stroną ukraińską o segment związany z inicjatywami pro gospodarczymi. Jednym z istotnych elementów spotkania było również nawiązanie stałej współpracy przedstawicielstw DPW oraz strony ukraińskiej w Brukseli. Podjęto wspólne zobowiązanie do rozpoczęcia prowadzenia działań wspólnych w kontekście dużego wydarzenia w Brukseli, w roku 2014, promującego rolę i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w UE.