RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 tematem rozmów z Komisją Europejską

W dniach 23-24 stycznia 2014 r. w Brukseli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach prowadzili rozmowy na temat zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Podczas spotkania z Panem Partick’iem Amblard, szefem Dyrektoriatu Generalnego Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz jego współpracownikami  rozmawiano m.in. na temat realizacji kluczowych dla Województwa Świętokrzyskiego zadań w ramach alokacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedstawiciele Urzędu zaprezentowali stanowisko w kontekście podziału środków w programie operacyjnym, wniosków z konsultacji społecznych oraz dywersyfikacji terytorialnej i tematycznej w ramach Budżetu UE na lata 2014-2020.

Natomiast, w siedzibie Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się spotkanie z przedstawicielami Dyrektoriatu Generalnego Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego: Szymonem Pogorzelskim – Menadżerem Programu oraz Iwoną Gańko – oficerem programowym. Tematem rozmów była perspektywa finansowa 2014-2020 w obszarze narzędzi wspierania polityki społecznej na poziomie regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji Komisji Europejskiej w przedmiotowej sprawie w kontekście prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego.

W ww. spotkaniach Województwo świętokrzyskie reprezentowali: Pan Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Pan Krzysztof Wójcik – Kierownik oraz pracownicy Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, Departamentu Polityki Regionalnej.